Contact|

Jaarcongres Het Jonge Kind


6 NOV 2018 | UTRECHT

Deelsessievoorstel

Het 7e Jaarcongres Leve het Jonge Kind! biedt graag een podium aan professionals met interessante ideeën, ervaringen of innovatieve initiatieven over en vooral vóór het jonge kind. Heeft u een idee dat andere professionals kan helpen om jonge kinderen nog beter te ondersteunen en bijdraagt aan hun ontwikkeling en/of hun omgeving? Dan ontvangen wij van u graag een voorstel voor een deelsessie op Jaarcongres Leve het jonge kind! 

De inschrijving voor de 7e editie van het Jaarcongres Leve het jonge kind op dinsdag 6 november 2018 in de Jaarbeurs Utrecht is gesloten. Een voostel kon u indienen tot 24 mei 2018, voorstellen die na deze datum binnenkomen worden bewaard voor het volgende jaar. 

Het congres is bedoeld voor: Kleuterjuffen en -meesters oftewel leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.  

Wilt u een bijdrage leveren?
Vul dan onderstaand formulier in en zorg dat uw voorstel de volgende elementen bevat:

  • Titel: naam voor de deelsessie die u wilt geven 
  • Spreker(s): naam van de inleider(s) met functieomschrijving en werksetting (indien van toepassing ook titulatuur opgeven)
  • Werkvorm: type sessie dat u wilt verzorgen, u heeft keuze uit Lezing/Presentatie (kennisoverdracht), Interactief overleg (rollenspel) en Casus-behandeling/Best-practice 
  • Inhoudsomschrijving (in +/- 10 zinnen): leerdoelen met toelichting op de kennis of ervaring u wilt overbrengen en waarom u dit (nieuwe) initiatief wilt presenteren, of waarom u juist deze methode/werkwijze hanteert.
  • Leerdoelen met toelichting op de kennis of ervaring u wilt overbrengen en waarom u dit (nieuwe) initiatief wilt presenteren, of waarom u de methode of werkwijze hanteert.t de deelsessie betrekking?
  • Doelgroep van deelsessie
  • Leeftijdscategorie: op welke leeftijd heeft de deelsessie betrekking?


Met het verzorgen van een deelsessie is de verwachting niet alleen dat u kunt vertellen over uw eigen ervaring, methodiek, project en kennis (bijvoorbeeld met een PowerPoint), maar ook dat u de deelnemers actief betrekt. Er zijn twee deelsessierondes, de duur van een deelsessie is 75 minuten. Sessies worden op basis van inschrijvingen eenmaal ingedeeld, in de ochtend of de middag. 
Online kunt u een voorstel indienen via de website van Logacom. De programmacommissie beoordeelt de voorstellen en zal daarmee een gevarieerd en evenwichtig programma samenstellen. Er wordt contact opgenomen met de geselecteerden voor overleg met betrekking tot de uitvoering. De verwachting is dat de selectie en verwerking van programmaonderdelen medio juni afgerond zijn. 

Bij voorbaat dank voor uw congresvoorstel en bereidheid om als spreker aan het congres deel te nemen!

Voorwaarden & financiële regeling
Voor het verzorgen van een deelsessie is een vergoeding van €350,- (incl. BTW en reiskostenvergoeding) beschikbaar. Er worden maximaal 2 deelsessieinleiders of sprekers per deelsessie toegestaan. Wanneer er een tweede spreker bij de deelsessie wordt betrokken en het dus een duosessie betreft, dan ontvangt één spreker de vergoeding. De tweede spreker krijgt, evenals de eerste, gratis toegang tot het congres inclusief deelname. Indien u een derde spreker inbrengt, dan wordt er voor deze derde spreker €150 excl. BTW in rekening gebracht voor congresdeelname. De vergoeding is per deelsessie en ongeacht of een sessie in 1 of 2 rondes wordt geprogrammeerd. Op diensten van en voor Logacom zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht, deze zijn te vinden op de website van logacom.

Note:
Bij het indienen van een voorstel is het belangrijk om in acht te nemen dat bij een deelsessie kennisoverdracht centraal staat en niet het promoten van een methodiek of product. Uit eerdere evaluaties van congresdeelnemers is duidelijk naar voren gekomen dat deelnemers waarde hechten aan de inhoud van deelsessies, terwijl de verkoop van een product of een reclamepraatje voor een methodiek of dienst snel herkend en niet gewaardeerd wordt. Dit laatste kan voor deelnemers wel zeer waardevol zijn, maar past beter op de informatiemarkt die wij tijdens het congres organiseren. Mocht  u hier interesse in hebben dan kunt u een e-mail sturen aan Philippine Herkes, philippine@mailswp.com.  

Vragen & opmerkingen
Natuurlijk kunt u voor vragen en opmerkingen terecht bij de congresorganisatie. 

Programma-ontwikkeling
Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom BV
k.knobbe@logacom.nl   

Congressecretariaat
Logacom BV
Postbus 257, 1000 AG Amsterdam
T. 020-3203364
F. 020-3308040
E. office@logacom.nl
Websites: www.hetjongekind.nl & www.Logacom.nl 

Naam:
Gender: Vrouw
Man
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Titel van de deelsessie:
Spreker(s), naam met functieomschrijving en werksetting (indien van toepassing ook titulatuur)
Werkvorm:
Inhoudsomschrijving:
Leerdoelen:
Doelgroep toehoorders (voor weke professionals is de deelsessie interessant, bijvoorbeeld kinderopvang of onderwijs)
Leeftijdscategorie (op welke leeftijd heeft de deelsessie betrekking?) Baby's (0 jaar)
Peuters (1-2 jaar)
Kleuters (2 tot 4 jaar)
Jonge kinderen (4-6 jaar)
Niet leeftijd gebonden, alle jonger kinderen (0-6 jaar)