deelsessies

1. 30 jaar Spel aan Huis, de kracht van de methodiek
Edith Onderstal, programmaleider Spel aan Huis, Den Haag en Rijswijk.
Geraldien Blokland, methodiekontwikkelaar Spel aan Huis/Stichting Preventief op Maat.
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: presentatie & best-practice
In deze workshop maak je kennis met de methodiek van Spel aan Huis, een home-based programma, waarin het kind centraal staat en waar de sprekers laten zien hoe krachtig spel werkt in een gezin. Ouderbetrokkenheid, spelontwikkeling en interactie binnen het gezin zijn de pijlers van de methodiek.
 
2. Spel stimuleren: een vak!
Wilna van den Heuvel, programmaleider post-bachelor opleidingen Speltherapie en Spelagogiek, Hogeschool Utrecht, supervisor, docent/trainer en methodiekontwikkelaar van het Spel aan Huis programma.
Mehrnaz Tajik, adviseur, trainer, onderzoeker Jonge Kind bij de CED-Groep en docent post bacheloropleiding Spelagogiek
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: interactief overleg (rollenspel) en casusbehandeling, maar ook kennisoverdracht
In deze workshop leer je kijken naar de (niet) speelwereld van kinderen en ontdek je wat een kind nodig heeft op het gebied van de spelontwikkeling en spelgedrag. Spelend krijg je inzicht in hoe wij als volwassene het spel van het kind beïnvloeden, je bent immers zelf het instrument. Aan de hand van beeldmateriaal onderzoeken we dit verder. 
 
3. Het geheim van Breda
Een succesvolle VVE aanpak
Mr. Drs. Liesbeth Hofman, beleidsmedewerker VVE en JGZ Gemeente Breda.
Stella Nauta, projectleider VVE Spelthuis en ouderbetrokkenheid , Surplus Welzijn Breda.
Drs. Josien Schoufour, voorschool coördinator Kober kinderopvang Breda.
Doelgroep: beleidsmakers kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: presentatie/interactief & best-practice
In deze workshop maak je kennis met de succesfactoren van de unieke Bredase aanpak, de kracht van de combinatie home-based/center-based activiteiten met een integrale aanpak en doorgaande lijn 0 tot en met 6 jaar. Tevens maak je kennis met het effect van intensieve samenwerking tussen en met veldpartijen, waarbij spel centraal staat.
 
4. Kindgericht werken, geef ze de ruimte!
Waar ontwikkeling en spelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
Ingrid Nagtzaam, eigenaar, HetKan! professionalisering in onderwijs en kinderopvang.
Anite van Oijen, eigenaar, HetKan! professionalisering in onderwijs en kinderopvang.
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: presentatie en dialoog
Wil jij graag kindgericht werken? Gun jij het kind een omgeving waar spelen en jezelf ontwikkelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? Wil jij weten op welke wijze je dit daadwerkelijk in de praktijk kunt brengen? Dan is kindgericht werken echt iets voor jou!
De afgelopen jaren is er veel druk geweest op de ontwikkelingsstimulering. Dit heeft zich soms vertaald in “schools leren”, zelfs bij het jonge kind.
HetKan! heeft onderzocht welke factoren bij het kindgericht werken een cruciale rol spelen. De sprekers hebben dit uitgewerkt in 10 Ankers. Deze Ankers dagen je uit kinderen daadwerkelijk de ruimte te geven zich te ontwikkelen in hun spel, zonder dat je als volwassene daarbij te dwingend aanwezig bent.
Wat doe je als je daadwerkelijk inspeelt op de kinderen? Hoe zeg je NEE tegen alle geplande activiteiten en weet je toch dat je een goed beredeneerd aanbod verzorgt? Tijdens deze inspiratiesessie krijg je veel ideeën op welke wijze je de volgende dag in je groep echt kindgericht kunt werken!
Het goede doen, ook in de ogen van kinderen. Geef ze de ruimte.
Meer informatie: www.hetkanvoorhetkind.nl
 
 
5. Oog voor kindontwikkeling en communicatie middels Video-interactiebegeleiding: handvatten voor de professional 
Margaret van Ruitenbeek, AIT opleider Videohometraining (VHT) & Video-interactie begeleiding (VIB), (team)coach en trainer.
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: zowel kennisoverdracht, als interactief als casusbehandeling met behulp van videobeelden 
Groeien in alle opzichten lukt wanneer er aangesloten wordt bij jou, bij jouw mogelijkheden, je tempo, je ervaring. VIB helpt bij het ontdekken wat het kind/de leerling in jouw groep nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en geeft inzichten en handvatten voor de professional hoe die afstemming eruit kan zien. Na deze deelsessie ben je je weer extra bewust van het belang van afgestemde communicatie, heb je kort kennisgemaakt met de methode video-interactiebegeleiding en ben je uitgenodigd 'anders' te kijken.
 
6. Op onderzoek in de wereld van alledag
Marjan van Asseldonk, trainer Techniek&ik, Rijkt.
Jolanda Jansen, pedagogisch medewerker, coach Techniek&ik, Korein Kinderplein. 
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: workshop met zelf-onderzoeken, interactie en reflectie
Kinderen hebben van nature een onderzoekende en ontdekkende houding. Met deze houding ontdekken kinderen niet alleen de wereld om zich heen, maar ook hun eigen talenten. In deze workshop ga je zelf aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren rond alledaagse thema’s zoals licht en bouwen. Wat zie je tijdens dit soort activiteiten? Welke rol neem je als begeleider? En welke vragen stel je? De sprekers reflecteren op videobeelden en ervaringen tijdens de workshop.
 
7. Pedagogische Tact
Anniek Verhagen, Docent pedagogische Tact, Nivoz.
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: mix van interactief, presentatie en casussen uit de praktijk
Iedereen die met kinderen werkt heeft een pedagogische verantwoordelijkheid. Jij bent één van de personen die het kind tot ontwikkeling laat komen, die het helpt om de wereld te ontdekken. Jij bent het voorbeeld in hoe je met elkaar kunt omgaan. Dit vraagt dat je je bewust bent van jezelf en je relatie en omgang met de kinderen. Waarom doe jij de dingen zoals jij ze doet? In de deelsessie pedagogische tact onderzoeken we samen wat de betekenis is van jouw contact met de kinderen waarmee jij werkt. Wat vind jij het allerbelangrijkste om kinderen mee te geven? Wanneer ben jij het voorbeeld dat jij wilt zijn voor de kinderen? En wanneer niet?
 
8. Spelenderwijs werken aan rekendoelen
Margreeth Mulder, trainer en senior onderwijsadviseur op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen en reken-wiskundeonderwijs (voor 4 -14 jaar). Trainer van  de post-hbo-opleidingen Specialist Jonge Kind, rekencoördinator en opleider, Menne Instituut.
>> deze deelsessie is alleen te kiezen in ronde 1 <<
Doelgroep: onderwijs
Werkvorm: lezing/presentatie (kennisoverdracht)
In het onderwijs met jonge kinderen zien we hoe kinderen geboeid kunnen worden door een betekenisvol thema. Een goed gekozen thema roept nieuwsgierigheid op, genereert volop betrokkenheid en leert kinderen nieuwe feiten op basis van eigen vragen, ontdekkingen en ervaringen. Binnen een betekenisvol thema is het goed mogelijk om een doelgericht en beredeneerd aanbod te realiseren. De rekendoelen voor een bepaalde periode zijn daarbij leidend voor de rol van de leerkracht in de begeleiding van het spel, de keuze van activiteiten en voor de inrichting van een krachtige speel- leeromgeving.  In de presentatie gaat de spreker in op de mogelijkheden om de verschillende domeinen van het zogenaamde kleuterrekenen te verbinden met voor kinderen betekenisvol spel.
 
9. Ontwikkelingsstimulering: óók thuis!
Drs. Hilde Kalthoff, senior inhoudelijke medewerker Nederlands Jeugdinstituut, expertise voor- en vroegschoolse educatie, ouderbetrokkenheid, gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering, jonge kind.
Doelgroep: kinderopvang (voorschoolse voorzieningen) en onderwijs (groep 1 en 2)
Werkvorm: presentatie, opdracht en discussie
Het belang van ouderbetrokkenheid voor de onderwijskansen van kinderen uit achterstandssituaties wordt breed gedeeld. In deze deelsessie krijg je informatie over de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid en de effecten ervan op de ontwikkeling van kinderen. Besproken wordt hoe je ouderbetrokkenheid kunt versterken. Hierbij wordt met name ingegaan op het bevorderen van een ontwikkelingsstimulerend gezinsklimaat. Tevens wordt de vertaling gemaakt naar de benodigde vaardigheden van professionals en naar het ouderbeleid.
 
10. Geef jonge kinderen een gezonde start! 
Ir. Femke van Brussel-Visser, Senior adviseur Kenniscentrum Sport.
Charlotte Swart, Eigenaar en Directrice Kinderopvang Oldambt
Doelgroep: (management in de) kinderopvang
Werkvorm: Presentatie (met interactieve onderdelen en een best-practice).
Hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan. Maar wat is dan gezond gedrag en hoe pak dat aan in de opvang? We starten met een interactieve discussie aan de hand van vileine vragen. Tijdens de sessie wordt duidelijk waarom de opvang de aangewezen plek is, wat de aanpak Gezonde Kinderopvang inhoudt en hoe je er als opvang organisatie mee aan de slag kunt. Tot slot vertelt een eigenaresse van een opvangorganisatie over haar ervaringen; wat zijn successen en wat is lastig als je met gezondheid binnen je eigen opvangorganisatie aan de slag gaat.

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. RIVM, Voedingscentrum, NJI, Pharos, Veiligheid NL, Huis voor Beweging en Kenniscentrum Sport ontwikkelen en implementeren gezamenlijk de aanpak en bijbehorende scholing Gezonde Start. Het initiatief wordt ondersteund door diverse branche- en koepelorganisaties.

11. Voor alles een liedje
Zingend de dag door met muziek en spel 
Saskia Beverloo, Muziek-op-schoot docent, Muziekcentrum Harlekijntje en auteur van het liedjes-prentenboek Voor alles een liedje.
Tineke Vlaming, Muziek-op-schoot docent, auteur van het liedjes-prentenboek Voor alles een liedje.
 >> deze deelsessie is alleen te kiezen in ronde 1 <<
Doelgroep: kinderopvang
Werkvorm: demogroep van pedagogisch medewerkers met groep peuters, aansluitend Interactief overleg 
Deze sessie begint met een demogroep van peuters en hun pedagogisch medewerkers. Met deze groep laten de sprekers zien hoe een muziekmoment kan verlopen (± 30 minuten). Vervolgens nemen zij aan de hand van de demo de activiteiten door en bekijken zij welke ontwikkelingsgebieden gestimuleerd zijn. Tot slot gaan de sprekers in op vragen van deelnemers en bespreken, samen met deelnemers, ideeën en tips voor muziekspel in de groep.
Voor meer informatie: www.harlekijntje.nl
 
12. Met kinderen in gesprek over gevoelens
Yvonne C. Franssen, Empowermentcoach voor ouders en kinderen/ logopedist en auteur
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: interactieve workshop waarbij vanuit een theoretische basis op praktische wijze geoefend wordt in het praten met kinderen over gevoelens.  
Wat gaat er in kinderen om? Welke gevoelens ervaren kinderen? En welke behoeften spelen er onder het gedrag dat kinderen laten zien? Dat is voor ons als volwassene soms lastig te begrijpen. De enige die ons daar meer over kan vertellen is het kind zelf. Maar hoe kun je met het kind daarover in gesprek? 
De deelnemers gaan in deze inspirerende workshop aan de slag met de Emowijzer® die ontwikkeld is voor kinderen die moeilijk over hun gevoelens kunnen praten. De methodiek biedt in een uitnodigende, kleurrijke beeldtaal kinderen de mogelijkheid zich te uiten en de professionele opvoeder de mogelijkheid te ontdekken welke behoefte er onder die gevoelens zit. Om samen met het kind te gaan begrijpen wat het beweegt. En wat het kind nodig heeft om na de emotionele reactie gesterkt verder te kunnen. 
 
 
13. Embodied cognition: hoofd EN lijf betrokken bij het leren
Lenneke Gentle, ontwikkelaar van Taal- en Rekendans, Studio Swing.
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs 
Werkvorm: lezing en best-practice
'Ik kan nu even niet meevliegen met de andere vlinders juf, mijn vleugels zitten nog opgerold in de cocon!' Een uitspraak van een kind die bij menig peuterleidster en kleuterleerkracht een glimlach op het gezicht tovert. Dit kind is met het hoofd en het lijf zo betrokken in de ervaring van de vlinderdans, omdat hij gevoelsmatig die vlinder is geworden. In de danseducatie is 'embodied cognition' al veelvuldig onderzocht. Lenneke Gentle legt tijdens deze deelsessie de link tussen dansonderzoek en de dagelijkse praktijk van het leren van peuters en kleuters. 
Voor meer informatie: Inspiratiegroep: Bewegend Leren voor Het Jonge Kind. Voor uitwisseling van onderzoek en praktische inspiratie van de werkvloer. Voor en door mensen die met jonge kinderen werken. 
 
14. Spelen in Stilte: Mindfulness in de klas
Stevig in je schoenen, lekker in je vel 
Irma Smegen, Speel je Wijs - & mindfulnesstrainer, pabodocent Stenden, auteur
>> deze deelsessie is alleen te kiezen in ronde 1 <<
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: workshop/lezing met actieve werkvormen
Kinderen krijgen heel wat prikkels te verwerken en hebben steeds vaker last van spanning. Met mindfulness ontwikkelen ze vaardigheden om zich te ontspannen, zich te concentreren en zo in balans te blijven. Het is een bewezen succesvolle manier om beter om te gaan met stress.
Deze workshop geeft je inspiratie om mindfulness spelenderwijs en op een eenvoudige manier met kinderen toe te passen. Achtergrondinformatie over mindfulness en onderzoeksresultaten naar het effect van mindfulness op kinderen zullen in deze workshop afgewisseld worden met oefeningen die je meteen de volgende dag met je kinderen kunt uitvoeren.
 
15. De Ik-Fabriek: laat je lijf en hersenen samenwerken en maak Ik-kracht
Carla van Wensen, Fysio-manueel therapeut, kindertherapeut, docent en auteur van onder andere de boeken De Ik-Fabriek, Help… ik voel zo veel en Opgroeien in evenwicht, Praktijk voor Integrale Kindertherapie
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: presentatie/workshop
Wist je dat stress en diagnoses als ADHD, ADD, hooggevoeligheid, PDD NOS en leer/leesproblematiek op de loer kunnen liggen wanneer het kinderlijf en brein elkaar niet begrijpen?
In deze interactieve lezing leer je anders te kijken naar het kind waardoor je beter kunt begrijpen waarom het doet zoals het doet. Je ervaart hoe de bewegingsontwikkeling plaatsvindt, hoe deze gerelateerd is aan bepaalde hersengebieden en hoe je gedrag kunt beïnvloeden door het kind nieuwe of andere bewegingspatronen aan te leren. Je leert twee oefeningen waarmee je direct aan de slag kunt.
 
16. Niet of weinig pratende peuters: hoe geef je ze woorden?
Margaret Rijnierse, logopedist, Kentalis.
Tirza Determan, logopedist, Kentalis.
Doelgroep: kinderopvang
Werkvorm: lezing/presentatie (kennisoverdracht), maar wel enigszins interactief
5-7% van de kinderen heeft een TaalOntwikkelingsStoornis. Wat is precies een TOS?  Bij TOS is er een probleem in het aangeboren taalvermogen. De taalproblemen verschillen per kind en per leeftijd. TOS is een onzichtbare handicap. Hoe zou het zijn om een TOS te hebben? Ervaar het zelf eens even. Na duidelijkheid over de oorzaken en de signalen van een TOS wordt aandacht besteed aan het omgaan met jonge kinderen met een TOS. Wat kun je zelf in de dagelijkse praktijk doen om de taal te stimuleren bij  kinderen waarbij het leren van de taal niet  vanzelf gaat?
 
17. Groepsfunctioneren op kinderdagverblijven
Dr. Mireille Aarts, beleidsmedewerker, KION en buitenpromovendus, Radboud Universiteit Nijmegen.
Doelgroep: kinderopvang
Werkvorm: presentatie 
Mireille Aarts is in maart 2017 gepromoveerd op onderzoek naar groepsfunctioneren op kinderdagverblijven. In deze deelsessie staat dit onderzoek centraal. Mireille Aarts gaat in op vragen als: wat is groepsfunctioneren op kinderdagverblijven? Waaraan kunnen we het herkennen? Waarmee hangt het samen? Hoe kunnen we het beïnvloeden? Hoeveel oog hebben pedagogisch medewerkers in het algemeen voor contacten tussen kinderen op hun groep? Tijdens de presentatie krijg je met behulp van videobeelden een beeld van groepsfunctioneren op kinderdagverblijven. Ook komt de relatie van groepsfunctioneren met kenmerken van de groep zoals leeftijdsopbouw, groepsgrootte en groepsstabiliteit aan bod. Hiernaast wordt uitgebreid ingegaan op hoe je zelf het functioneren van je eigen kinderdagverblijfgroep kunt bevorderen door het stimuleren van contacten tussen kinderen in de groep, de inrichting van de groepsruimte en het dagschema. 
 
18. Liefde voor letters en lezen
Maria Hetty van den Berg, auteur Liefde voor letters en lezen - Stimulering geletterdheid (verschijnt 2018). Taalkundige Nederlands, auteur van educatieve producten waaronder Schatkist editie 3, hoofdauteur Taalverhaal (taal- en spellingmethode) en Taal op Maat, taalmappen kleuters.
Irma Land, medeauteur
Liefde voor letters en lezen - Stimulering geletterdheid. Leesbevorderaar, conceptontwikkelaar en auteur van educatieve producten, zoals lessuggesties voor De Nationale Voorleesdagen, VVE-programma’s en Schatkist editie 3. (Irma Land Edutainment - conceptontwikkeling en -realisatie)
Doelgroep: onderwijs
Werkvorm: workshop
Hoe stimuleer je Geletterdheid op vanzelfsprekende wijze, zodat álle tussendoelen speels en fantasierijk worden bereikt? Welke routines kun je daarvoor inzetten? Hoe doe je dit met een prentenboek als uitgangspunt? In deze workshop krijg je eerst een overzicht van de doelen binnen de vier domeinen: 1 leesplezier, boekoriëntatie en verhaalbegrip; 2 functies van schrift; 3 taalbewustzijn en alfabetisch principe; 4 digitale geletterdheid. Daarna ontdek je in onze interactieve workshop hoe je doelgericht ‘liefde voor letters en lezen’ bij jonge kinderen ontwikkelt en hoe je op je eigen school meteen aan de slag kunt met alle inspirerende ideeën.
 
19. deBabyspecialist in kinderopvang
Werken met kennis en vanuit het hart
Meta Kierkels, pedagoog/eigenaar, Lindekracht.
Doelgroep: kinderopvang
Werkvorm: Interactieve lezing, neem een mobiele telefoon of tablet mee
Werken met de allerkleinsten is een roeping. Zo benoemen pedagogisch medewerkers het vaak ook: “Mijn hart ligt bij baby’s”. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in ondersteuning op het gebied van taalstimulering. Sinds enige tijd wordt de focus verbreed naar het verbeteren van de kwaliteit van baby-opvang; een belangrijk specialisme binnen de kinderopvang. Het onderzoeken van de behoeften van iedere individuele baby en het afstemmen hierop is een fundamentele vaardigheid van de babyspecialist. Daarvoor is kennis over de ontwikkeling, verlangens en mogelijkheden van de baby nodig. In deze bijeenkomst nodigt Meta je uit in te zoomen op de belevingswereld van de baby. Middels een digitale interactieve werkvorm bespreekt zij enkele hoofdthema’s aan de hand van prikkelende stellingen. Meta is benieuwd naar jouw visie op baby’s en babyopvang.
 
20. Ontmoeting tussen gezinnen organiseren, is kansen creëren
Karen Hillewaere, verantwoordelijke, kinderdagverblijf Het Kriebelhuis, dienst kinderopvang Stad Gent  
Ann De Smaele, verantwoordelijke, kinderdagverblijf Sophie de Woelmuis, dienst kinderopvang 
Stad Gent
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: lezing/presentatie
Meer en meer worden voorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen gezien als plekken voor ontmoeting en sociale cohesie, als plekken waar gezinnen uit de buurt elkaar kunnen tegenkomen. Maar betekent dat ook dat gezinnen elkaar er kunnen ontmoeten? Wat is het verschil tussen een koffieklets organiseren en gezinnen zich écht thuis laten voelen in je organisatie? Waarom zou je inzetten op die vele kleine dagelijkse ontmoetingen tussen gezinnen? In deze lezing gaat de spreker dieper in op de vele betekenissen van sociale steun en sociale cohesie en de cruciale rol die voorzieningen voor jonge kinderen daarin spelen. Want ontmoetingskansen creëren tussen diverse gezinnen is mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar het gaat niet altijd vanzelf.
 
21. Vertrek eens zonder thema
Suze Roelofs-Emonds, procesbegeleider bij pedagogische ontwikkeltrajecten, Tweemonds en CEGO Nederland.
>> deze deelsessie is alleen te kiezen in ronde 1 <<
Doelgroep: onderwijs en opvang (peuters)
Werkvorm: presentatie
‘Vertrek eens zonder thema’ is het durven loslaten van je eigen sturende aanbod en ruimte laten voor initiatief en ondernemingszin van de kinderen in de groep. Durven loskomen van een leerkracht-gestuurde aanpak en ruimte scheppen voor een kindgerichte aanpak. Door het thematisch werken, het opstellen van een programma, het uitwerken van projecten het hele jaar door, blijft er immers minder en minder ruimte over voor initiatief van kinderen.
Een krachtige leeromgeving, een rijk klasmilieu … het kenmerk van goed onderwijs. Het idee is mooi om via thematische materiële verrijkingen voor elk kind kansen te geven. Maar slaan we hier niet in door? Wij pleiten om meer ruimte voor initiatief te bieden aan de kinderen, ook bij hun spel in de hoeken.
We willen in dit aanbod zeker niet de sterkte van thematisch werken onderschatten. We willen er wel op wijzen dat een thema pas krachtig is wanneer het ook gedragen wordt door de kinderen en wanneer de leerkracht zich niet verliest in het afwerken van een programma.
Tijdens de deelsessie gaat de deelnemer op zoek naar het belang van betrokkenheid in onderwijs en naar het belang van een rijke, krachtige leeromgeving en het belang van observeren en meespelen. Tijdens deze sessie geven we richting aan actie.
 
22. Spelen als rode draad
Mariëtte Berbee, freelance docerend theatermaakster Li La Land & Speel je Wijs trainer. Tevens gediplomeerd leerkracht basisonderwijs.
Doelgroep: kinderopvang en onderwijs
Werkvorm: interactief overleg (rollenspel)
Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen. Het geeft niet alleen plezier, het is ook nog eens essentieel voor de ontwikkeling en een krachtige manier om te leren. In deze workshop leer je hoe je als leerkracht de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren kunt stimuleren met behulp van spel. Actieve werkvormen en theorie zijn met elkaar verweven en ondertussen leer je over onderzoek dat gedaan is naar spel en de werking van het brein, waardoor je nog beter kunt onderbouwen waarom spel de fundering is in het werken met kinderen. De spelvormen die in deze deelsessie aan bod komen zijn afkomstig uit de boeken Speel je wijs woordenschat en Speel je mee in Li La Land? Onderzoeken en Ontwerpen met jonge kinderen.
 
23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt
>> deze deelsessie is alleen te kiezen in ronde 1 <<
Deelnemers zijn kiezen voor een extra uur vrij voor een bezoek aan de informatiemarkt en om met innovators en entrepreneurs in gesprek te gaan.