Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


6 NOV 2018 | UTRECHT

Accreditatie

Voor het Jaarcongres Leve het jonge kind! wordt geen accreditatie aangevraagd.

Registerleraar.nl werkt aan een nieuw register. Het nieuwe register worden ook nieuwe valideringsregels opgesteld. Professionaliseringsactiviteiten moeten straks aan de hand van die nieuwe criteria beoordeeld worden. Om het nieuwe register zorgvuldig te kunnen inrichten, bouwen en uitrollen én om de beroepsgroep daarin mee te nemen, heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie besloten de komende tijd alle focus, menskracht en energie op het nieuwe register te richten. Uitgangspunt van Registerleraar is om zoveel mogelijk content uit het vrijwillige register te migreren naar het nieuwe register. 

Deelnemers kunnen een certificaat van deelname krijgen om aan te tonen dat zij 90% van de scholing hebben bijgewoond. Dit certificaat kan misschien gebruikt worden voor registerpunten, maar hier is nog geen duidelijkheid over. Het aanleggen van een portfolio kan bij inschrijving in het nieuwe register per 1 augustus 2018, dan zullen ook de voorwaarden bekend zijn. voor meer informatie, planning en voortgang van het nieuwe verwijzen wij u naar de webstie van registerleraar.