Foto's van het 5e Jaarcongres in 2016

Klik hier voor de Yogile foto-pagina van Logacom om de foto's te bekijken en te downloaden. De foto's van het 5e Jaarcongres Leve het jonge kind werden gemaakt door fotograaf Menno van der Meulen. 

Lustrum! Het is alweer het 5e Jaarcongres Leve het jonge kind!

Verzeker uw plek en schrijf u vandaag nog in. 

Aanmelden kan heel gemakkelijk online via deze link.

Peuters en kleuters zijn geen schoolkinderen
Het besef dat het jonge kind op een andere manier leert is cruciaal. Peuters en kleuters zijn geen schoolkinderen en spelend leren is niet hetzelfde als spelen. In de vroegkinderlijke ontwikkeling moet juist het vrij spel aanleiding zijn om te komen tot creativiteit en de ontwikkeling van probleemoplossend vermogen. Dat is de boodschap die we - via de jaarcongressen Leve het Jonge Kind! - al meer dan tien jaar uitdragen.

Bij het congres in november 2015 werd nog maar eens duidelijk gemaakt dat aan al die VVE-programma's geen enkele wetenschappelijke basis kan worden toegekend: weggegooid geld - en dat al jaar in, jaar uit. 
Inmiddels heeft het 'VVE-kamp' zijn inzet op strikt uit te voeren rigide programma’s al lang laten varen. Bij hen heerst inmiddels ook de overtuiging dat de kwaliteit van de pedagogisch medewerker of de onderbouwleerkracht en niet het programma de doorslag geeft. Ook is er volop aandacht voor het belang van spelen al ligt de nadruk vaak op spelend leren in plaats van lerend spelen. Staatssecretaris Dekker heeft nog eens onderstreept dat de VVE-gelden alleen voor achterstandsbestrijding mogen worden ingezet. Dat betekent dat de reguliere kinderopvang door de gemeente niet meer tot het uitvoeren van VVE-programma’s kan worden gedwongen, omdat ze ook voor niet-achterstandskinderen heilzaam zouden zijn. Onze congressen blijven ideeën voor alternatieve aanpakken aandragen. Dat is de kracht door de jaren heen geweest. 

Toch blijft er nog genoeg om aan te werken:

 • Aankomend jaar zijn er de Tweede Kamer verkiezingen en wat blijkt? Het idee om kindcentra in te richten voor kinderen van 2 tot 12 ontaardt nu al weer in het idee van onderwijs aan tweejarigen, of zoals D66 het nu officieel in haar programma noemt: 
  "Wij willen brede buurtscholen, waar ieder kind vanaf twee jaar gelijke kansen krijgt door uitstekend onderwijs met aandacht voor cultuur, sport, digitale vaardigheden en een gezond leven." Daar gaan we weer!!!
 • De groepen in de onderbouw zijn gewoon te groot. Zeker door de doorlopende instroom gedurende het jaar kan het aantal kinderen per groep oplopen tot boven de dertig. Dat gaat ten koste van alles waarvoor wij staan.
 • De werkdruk is te groot, zeker ook door de verzakelijking, de invoer van programma's en de eindeloze reeks aan rapportages en volgsystemen: het kost bergen met energie en niemand weet eigenlijk waar het goed voor is.
 • Er is te weinig aandacht voor de 50+ leerkrachten. Vroeger waren daar (financiële) regelingen voor. Nu kun je als pedagogisch medewerker of kleuterleerkracht tot je 67e doorwerken. Wie gaat dat volhouden?

De toekomst van onze peuters en kleuters is in onze handen, maar dan moeten die handen niet gebonden zijn aan averechtse regels en programma's. Dan moeten we worden erkend in ons talent om van die kleine mensjes evenwichtige burgers te maken.

 

 

Linkedingroep:

'Zit' u op Linkedin? Word dan lid van het Netwerk Docenten en Specialisten Jong Kind!Twitter mee over het 5e Jaarcongres Leve het jonge kind! met #JongeKind | @logacom

 

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor: Kleuterjuffen en -meesters oftewel leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.

Wat gebeurt er?

 • Bas Levering gaat in gesprek met Sieneke Goorhuis.
 • Laura Batstra over de druk op kinderen.
 • Betsy van de Grift brengt een ode aan het kleuterjongetje (dat jongetje is écht anders)
 • Michel Vandenbroeck zegt het nodige over holisme.
 • Bruno Vanobbergen over het recht op vrije tijd.
 • En nog 23 themagroepen waaruit u kunt kiezen.

Wat gebeurt er nog meer?

Wieteke van Dort komt een liedje zingen! en Lenneke Gentle gaat met iedereen dansen :)

 

 


En in de pauze's

​Zijn er weer veel gezellige stands.
Is er ook het fotohokje om samen met de collega's een fotostrip te maken.

 

 

Plus drie cadeaus voor iedereen!

 1. Themanummer KINDERSPEL van Vaktijdschrift PiP- Pedagogiek in praktijk
 2. Het nieuwste boek Jongensbrein/Meisjesbrein over genderverschillen en -strategieën voor onderwijs en kinderopvang van Betsy van de Grift
 3. Nieuwer dan nieuw : op deze dag voor het eerst op de wereld : B.Magazine, het 2016-2017 Jaarmagazine voor basisonderwijs


Sfeerimpressie!

Klik hier voor een impressie van de vorige editie op 3 november 2015, of ga naar de Oypo-pagina van Logacom voor een volledig fotoverslag van de dag en bestel uw eigen foto's!