Contact|
6 november 2018 | Jaarbeurs Utrecht
Deel je kennis!Het programma voor het Jaarcongres Leve het jonge kind! is nog in ontwikkeling. Heb jij zelf een idee voor een programma-onderdeel of deelsessie? Het congres biedt de gelegenheid om kennis en ervaring met anderen te delen! Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Jaarbeurs - Beatrix gebouwHet congres vindt plaats in het Beatrix gebouw van congrescentrum De Jaarbeurs in Utrecht.

Doelgroep

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor: Kleuterjuffen en -meesters oftewel leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.