Sfeerimpressie!

Klik hier voor een impressie van de vorige editie op 3 november 2015, of ga naar de Oypo-pagina van Logacom voor een volledig fotoverslag van de dag en bestel uw eigen foto's!

 


 

Alweer het 5e Jaarcongres Leve het jonge kind! staat op de planning! Dit vindt plaats op dinsdag 8 november 2016 in Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht. Verzeker uw plek en schrijf u vandaag nog in, dan ontvangt u een aantrekkelijke EARLY BIRD korting van 10%Aanmelden kan heel gemakkelijk online via deze link.

Het is alweer tien jaar geleden dat de eerste voorloper van dit congres gehouden werd onder de titel ‘De kleuterschool moet terug’. In de daarop volgende jaren is er rondom de Voor- en Vroegschoolse Educatie heel veel gebeurd.

Het jonge kind blijft de gemoederen, terecht, bezighouden. Onderzoeken tonen keer op keer aan hoe belangrijk de taak van professionals is die met jonge kinderen werken.  In die eerste jaren wordt de basis gelegd voor de persoonlijkheid op sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief gebied. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten bieden het fundament voor allerlei ontwikkelingsgebieden en zorgen ervoor dat een kind een goede start kan maken. Het vierde jonge kind congres sloot aan bij nationale en internationale ontwikkelingen, zette onderzoeksresultaten op een rij, gaf inzicht in de stand van zaken en de keuzes die vanuit de ministeries gemaakt zijn en worden.

Er is volop discussie over de begeleiding, opvoeding en educatie van jonge kinderen: sommigen zijn overtuigd van het nut van VVE-programma’s anderen vinden het weggegooid geld en een beknelling van de ontwikkeling van het kind. Die ontwikkeling verloopt met een goede begeleiding vanuit het kind zelf, de aangeboren nieuwsgierigheid van kinderen zorgt ervoor dat het al onderzoekend leert.

In de tussentijd is er de laatste tien jaar rondom het jonge kind een belangenarena ontstaan waar een mengeling van druk vanuit de samenleving (mijn kind moet het beste), doelgroepdiscussies, overheidsbelangen en subsidiebelangen, onder meer geresulteerd heeft in honderden miljoenen euro’s investeringen in schoolse programma’s, waarvan er de effectiviteit niet kon worden vastgesteld.

 


 

Voor wie?

  • Leerkrachten in de onderbouw van basisscholen
  • Professionals werkzaam in de kinderopvang en bij peuterspeelzalen
  • Docenten van ROC’s en PABO’s
  • Beleidswerkers en anderen die het jonge kind een warm hart toedragen

De meeste kinderen doorlopen het ontwikkelingstraject van baby tot jongvolwassene zonder noemenswaardige problemen. Ongeveer 10 % zal zich niet zo makkelijk voegen als we dat graag zouden willen. En van die 10% is weer een kleiner deel, 7% ongeveer, anders dan andere kinderen, op een meer zorgwekkende manier. Eén op de tien kinderen vraagt dus extra aandacht. ‘De oorzaak van ‘lastig’ gedrag ligt dikwijls niet in het kind. Zou vroegsignalering iets oplossen? Met iets meer ruimte voor individuele verschillen en speel leren, wat minder druk op de leeropbrengst zouden moeilijke kleuters zich vast makkelijker kunnen voegen. Veel probleemgedrag is neurobiologisch te verklaren, is leeftijdsconform en zal doorgaans gewoon weer overgaan. Hierbij is wel ook contact tussen medewerkers en ouders is belangrijk om een goede afstemming en samenwerking tussen thuis, school en opvang te borgen.

Vorig jaar is gesproken over extra geld voor de kwaliteit in de kinderopvang en er was subsidie beschikbaar voor muziekonderwijs. Heeft de extra aandacht geholpen? 

Kortom, er is en blijft genoeg te bespreken, te beleven en mee te maken voor een vijfde editie van het congres Leve het Jonge Kind. Naast een indrukwekkend programma met veel keuzes voor deelsessies zullen wij u een interessant plenair programma bieden en krijgt u een halfjaar abonnement op de KIDDO en de PiP cadeau.Twitter mee over het 4e Jaarcongres Leve het jonge kind! met #JongeKind | @logacom