Het Jonge Kind: Uw werk, hun leven!

 

Kwaliteit in de omgang met het jonge kind

Kwaliteit in de omgang met het jonge kind, dat is hét thema van deze alweer zesde editie Leve het jonge kind. We zijn verheugd dat de volgende sprekers meewerken aan ons programma: dr. Bas Levering, prof.dr. Sieneke Goorhuis, prof.dr. Ruben Fukkink, Wilma van Esch en dr. Lisette van der Poel. Daarnaast hebben we 23 deelsessies waarmee je op basis van je interesses en behoeftes, zelf een programma kunt samenstellen. Een bewegelijk intermezzo met dansdocente Lenneke Gentle staat garant voor positieve energie! Genoeg redenen om dit congres niet te missen!
 

Ochtendprogramma

Dit jaar staat de kwaliteit in de omgang met het jonge kind centraal. Dagvoorzitter en PIP hoofdredacteur dr. Bas Levering aan het woord: “Het gaat nog altijd niet goed met de relatie tussen het onderwijs en de kinderopvang. Het is zeer de vraag of we wat dat betreft in de afgelopen acht jaar veel opgeschoten zijn. Laten we er maar geen doekjes om winden: de beide sectoren bestrijden elkaar als het gaat om de vraag hoe er in ons land met het jonge kind moet worden omgegaan”. Meer (wetenschappelijke) achtergronden en een analyse hieromtrent kunt u nalezen op een aparte pagina van deze website.

Dr. Bas Levering gaat na zijn opening in gesprek met prof.dr. Sieneke Goorhuis over de actualiteiten rondom het jonge kind. Hierna vertelt prof.dr. Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam en lector Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam, over de groei van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang en het effect daarvan op kinderen, studenten en pedagogisch medewerkers. Hij belicht hoe je van trainer tot en met kind, van opleiding tot en met kindcentrum, kunt werken aan de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang met effectieve aanpakken.
 

Persoonlijk deelsessieprogramma

Na deze interessante ochtend kun je voor twee rondes kiezen uit 23 uiteenlopende deelsessies. Het volledige overzicht van deelsessies vind je op de congreswebsiteTwitter mee over het 6e Jaarcongres Leve het jonge kind! met #JongeKind | @logacom

LinkedIn

'Zit' u op Linkedin? Word dan lid van het Netwerk Docenten en Specialisten Jong Kind!

Accreditatie

Voor het Jaarcongres Leve het jonge kind! is accreditatie aangevraagd bij registerleraar.nl, maar aanvragen van na 1 augustus worden niet verwerkt. Er wordt een nieuw register opgezet. Het nieuwe register worden ook nieuwe valideringsregels opgesteld. Reeds gevalideerde professionaliseringsactiviteiten moeten straks aan de hand van die nieuwe criteria beoordeeld worden.Om het nieuwe register zorgvuldig te kunnen inrichten, bouwen en uitrollen én om de beroepsgroep daarin mee te nemen, heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie besloten de komende tijd alle focus, menskracht en energie op het nieuwe register te richten.

Deelnemers kunnen wel een certificaat van deelname krijgen om aan te tonen dat zij 90% van de scholing hebben bijgewoond. Uitgangspunt van Registerleraar is om zoveel mogelijk content uit het vrijwillige register te migreren naar het nieuwe register. Het aanleggen van een portfolio kan bij inschrijving in het nieuwe register per 1 augustus 2018.

 

Inspirerende middag

Na een heerlijke lunch kun je onder andere de informatiemarkt bezoeken. Hier brengen verschillende aanbieders je op de hoogte van nieuw materiaal en de laatste ontwikkelingen voor het jonge kind. Daarna start het plenaire middagprogramma. 

Ecologisch pedagoog Wilma van Esch houdt een betoog over ‘Het goede doen, ook in de ogen van kinderen’. Via herkenbare voorbeelden uit kinderopvang en onderbouwgroepen laat Wilma je nadenken over jouw bijdrage aan het boeiende en rijke ontwikkelproces van jonge kinderen. Dr. Lisette van der Poel, hogeschoolhoofddocent Instituut voor Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht, vertelt over de zin en onzin van spelenderwijs leren. Wanneer we kinderen vragen waarom ze spelen, antwoorden ze meestal: ‘Gewoon, omdat het leuk is.’ In deze lezing wordt duidelijk waarom juist het plezier in spel spelen zo waardevol maakt en dat het accent zeker niet hoeft te liggen op het educatieve element van spel.

Hierna komen we in beweging met dansdocente Lenneke Gentle tijdens een intermezzo. Jonge kinderen zitten veel op hun stoel. Hoe kun je in de korte momenten die zich dagelijks aandienen een beweegactiviteit doen zonder dat je de hele ruimte hoeft te verbouwen? Lenneke laat je ervaren hoe!

Na de lunch is het tijd voor de tweede deelsessieronde en we sluiten de dag af met een gezellige borrel. Tijd om je collega’s uit het werkveld te spreken en hun ervaringen over het congres te horen

Goodiebag

Bij deelname ontvang je dit jaar weer een rijk gevulde goodiebag met onder andere:

De PIP, Pedagogiek In Praktijk, met speciaal aandacht voor het jonge kind
Het nieuwste B.Magazine, met artikelen die onder andere ingaan op weerbaarheid en veerkracht, pedagogiek, leiderschap en motivatie en drama, natuur & techniek.
Het nieuwste boek De Nederlandse Kinderopvang in wetenschappelijk perspectief van prof.dr. Ruben Fukkink (t.w.v. 27,50 - zie boekpagina)

 

NOG EEN EXTRA CADEAU!

 

 

 

Iedere deelnemer krijgt ook nog naar keuze een proefabonnement op het tijdschrift KIDDO (voor de kinderopvang) of het vakblad PIP (Pedagogiek in Praktijk). 

 Voor wie?

Het congres is bedoeld voor: Kleuterjuffen en -meesters oftewel leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.