Contact|

Jaarcongres Het Jonge Kind


6 NOV 2018 | UTRECHT

Inleiding

Het programma voor het Jaarcongres Leve het jonge kind! is nog in ontwikkeling. Heb je zelf een idee voor een programma-onderdeel of deelsessie? Het congres biedt de gelegenheid om uw kennis en ervaring met anderen te delen! Op de pagina deelsessievoorstel van deze website leest u meer over de mogelijkheden en kunt u online uw eigen voorstel indienen.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor: Kleuterjuffen en -meesters oftewel leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.

Goodiebag

Bij deelname ontvang je dit jaar weer een rijk gevulde goodiebag met onder andere:

De PIP, Pedagogiek In Praktijk, met speciaal aandacht voor het jonge kind
Het nieuwste B.Magazine, met artikelen die onder andere ingaan op weerbaarheid en veerkracht, pedagogiek, leiderschap en motivatie en drama, natuur & techniek.