Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 |

Inleiding

De gelukkige start van een nieuw begin

De kleuterschool moet terug. Dat was het credo waarmee we begonnen in 2005. Nu veertien jaar later is de kleuterschool niet terug, maar zijn een aantal onzinnige voorstellen inmiddels alweer van tafel: de gekkigheid om kleuters te gaan toetsen is ingaande dit jaar (!) weer van de baan. Is de gelukkige start van een nieuw leven daarmee geborgen? Nee, nog steeds niet! De werkdruk voor leerkrachten is met 30 en meer kinderen te groot en het ontbreekt daaro aan ruimte om jonge kinderen een gelukkige start te geven. We weten steeds meer over wat goed is voor de ontwikkeling van jonge kinderen, zowel uit ervaring in de praktijk als uit wetenschappelijk onderzoek. Het congres Leve het jonge kind brengt kennis en ervaring van verschillende professionals bijéén.

We zijn verheugd dat dr. Bas Levering en prof.dr. Sieneke Goorhuis weer met ons samenwerken om een mooi programma te maken.

Ontwikkeling

Het programma voor het Jaarcongres Leve het jonge kind! is nog in ontwikkeling. Tot 24 mei was er de gelegenheid om een deelsessievoorstel in te dienen en er zijn weer prachtige voorstellen binnen gekomen! De programmacommissie buigt zich momenteel over alle inzendingen om weer een inspirerend en leerzaam programma samen te stellen. Het zal nog moeilijk worden om een keuze te maken. Zodra het programma gereed is dan vermelden wij dat op deze website.