Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 |

5. Peuters met TOS

Drs. Astrid Kruythoff-Broekman, logopedist en onderzoeker, NSDSK.
Drs. Marthe Wijs, gedragswetenschapper en coördinator vroegbehandeling, NSDSK.
Beide sprekers zijn gecertificeerde trainers van het Hanen programma ‘Taal leren met plezier’ (Learning Language and Loving It), dat sinds kort in Nederland door de NSDSK wordt aangeboden.

 

Werkvorm: Lezing met interactieve elementen en casuïstiek

Leerdoelen: Deelnemers leren wat de kenmerken van TOS zijn en hoe de signalering en verwijzing voor behandeling verloopt. Daarnaast maken de deelnemers kennis met strategieën waarmee zij de taalontwikkeling van peuters met een vermoeden van TOS op de groep kunnen ondersteunen.

Doelgroep: Professionals in de kinderopvang en voorschoolse educatie.

Leeftijdscategorie: Peuters 2-4 jaar.

Ongeveer 7% van de kinderen heeft TOS, dus elke professional in dekinderopvang en voorschoolse educatie krijgt met TOS te maken. Kinderen met TOS hebben problemen met het spreken en/of het begrijpen van taal. Wat is het verschil tussen TOS en een taalachterstand? Hoe verloopt de vroegtijdige signalering? Wanneer moet je je zorgen maken over de taalontwikkeling van een kind en wat kun je dan doen? En vooral: hoe kun jij peuters optimaal ondersteunen in hun taalontwikkeling? Dit zijn vragen waar we deze sessie actief mee aan de slag gaan.