Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 |

17.Schoolrijpheid onder de loep: de overgang van 2 naar 3

Louise Lichtendahl, onderwijsadviseur jonge kind, HCO/Bazalt.
Tanja Riebroek, onderwijsadviseur jonge kind, HCO/Bazalt.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)

Leerdoelen: Deelnemers:

  • krijgen kennis van de nieuwste onderzoeken over het effect van kleuterverlenging.
  • krijgen zicht op de voor en nadelen van vroege doorstroom van kleuters naar groep 3, waarbij de kwetsbare groep najaarskleuters extra belicht wordt.
  • krijgen inzicht in complexiteit van schoolrijpheid en ontwikkeling van het jonge brein.
  • weten aan welke wettelijke eisen ze gebonden zijn vanuit overheid en inspectie.
  • krijgen tips om bewust te werken aan de doorgaande lijn van 2 naar 3.
  • krijgen actief de mogelijkheid om een eigen casus in te brengen en ervaringen te delen.
  • krijgen praktische handvatten om de vertaalslag te kunnen maken naar  hun eigen school.

Doelgroep: onderwijs

Leeftijdscategorie: Kleuters (4-6 jaar)

Veel leerkrachten uit de onderbouw staan in de periode voor de zomervakantie voor een belangrijke, maar soms ook moeilijkere beslissing. Is een leerling klaar om door te stromen naar groep 3 of blijft het nog een jaartje doorkleuteren? Tijdens deze workshop wordt de afweging tot kleuterbouwverlenging vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Na deze workshop weet je op basis van welke criteria je de keuze maakt voor de doorstroom van groep 2 naar 3.