Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


8 NOV 2022 | Jaarbeurs Utrecht

Voorwaarden

Organisatie
Het initiatief voor het 9e Jaarcongres Leve het jonge kind! wordt ondersteund door Pedagogiek In Praktijk, KIDDO en BBMP Kindcentrum. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom te Amsterdam.
 
Datum
Het 9e Jaarcongres: Leve het Jonge Kind! vindt plaats op dinsdag 9 november 2021. 
 
Locatie
Locatie voor het congres is het Beatrix Theater in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. Het adres is Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht. Meer informatie over de locatie en parkeren vindt u op www.jaarbeurs.nl.
 
Overheidsmaatregelen voor evenementen zijn bijgesteld, huidige regels zijn geldig vanaf 25 september 2021. Dit betekent dat u voor deelname aan het Jaarcongres Leve het jonge kind op locatie, naast uw inschrijving bij Logacom, ook een corona toegangsbewijs en legitimatie nodig heeft om toegang te krijgen tot het congres.
Voor een corona toegangsbewijs kunt gebruik maken van de (gratis) CoronaCheck-app. Op basis van volledige vaccinatie, herstelbewijs of negatief testresultaat, kunt u in de app een QR-code aanmaken die toegang geeft tot evenementen en congressen. Voor meer informatie over het corona toegangsbewijs en de CoronaCheck-app verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Het corona toegangsbewijs (ook wel Digitaal Corona Certifcaat (DCC) genoemd) is per 1 juli Europees ingevoerd. Het niet willen of kunnen gebruiken van de CoronaCheck-app (of geprinte QR code), is helaas geen reden voor annulering fysieke deelname met restitutie.
Let op! Zonder geldig corona toegansbewijs én legitimatie kunnen wij deelnemers geen toegang bieden tot het congres.
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt €289,- excl. btw, dit is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal: congrestas, schrijfbloc, balpen, online programmaboekje en handouts van de verschillende presentaties (mits beschikbaar gesteld door spreker).
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
Kortingsregelingen

VoorinschrijvingskortingInschrijvingen die online voltooid worden voordat het programma is gepubliceerd, ontvangen 49 euro korting op de deelnamekosten. Het voorinschrijvingstarief is €240,00 excl. btw per persoon. Deze korting was van toepassing tot 25 augustus, op inschrivingen na deze datum is het Early Bird tarief van toepassing.
EARLY BIRD korting: Na publicatie van het programma ontvangen snelle beslissers 39 euro korting op de deelnamekosten. Early bird prijs is €250,00 excl. btw. Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 
1 oktober 2021 online is ingevoerd. 

Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit één organisatie/instelling krijgt de tweede deelnemer  5% korting en de derde tot en met de negende deelnemer 10% korting. Vanaf 10 personen: 20% korting!
Voorwaarde voor de meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor deelnemers gelijk is.
Abonneekortingen: Abonnees van Pedagogiek In Praktijk, KIDDO, en BBMP ontvangen € 30,- korting op de deelnameprijs.
Voorwaarde bij abonneekorting is opgave van uw abonneenummer, dit hebben wij nodig om uw korting te verifiëren. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 
Studentenkorting: studenten hebben recht op €59,- korting.
Voorwaarde voor studenten korting is dat er bij de aanmelding een goed leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Gastouders: voor gastouders hanteren wij een speciaal tarief van €150,- (excl. BTW).
Voorwaarde is dat hij/zij als gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het speciale tarief op voorinschrijvingen en Early Birds zijn datum afhankelijk, deze worden automatisch toegekend. Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
Algemene voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.
 
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 26 oktober 2021 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 26 oktober en 2 november 2021 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 2 november 2021 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Contactgegevens
Programmaontwikkeling
Bij de samenstelling van het programma is gebruik gemaakt van inhoudelijke ondersteuning door Bas Levering en Helma Brouwers
Paul Roosenstein, Logacom, planning@logacom.nl
Kirsten Knobbe, Logacom, k.knobbe@logacom.nl

Congresorganisatie
Charlotte Koelmans, Logacom BV
c.koelmans@logacom.nl

Congressecretariaat
Logacom BV
office@logacom.nl
T 020-3203364

Bezoekadres:
Spaklerweg 79
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Postadres:
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Websites: www.hetjongekind.nl & www.logacom.nl
Facebook: www.facebook.com/Logacombv
Twitter: @Logacom