Contact|

10e Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2024 | Spant!, Bussum

Voorwaarden

Organisatie
Het programma van het 10e Jaarcongres Leve het jonge kind! wordt ondersteund door Pedagogiek In Praktijk (PIP)KIDDO en BBMP Kindcentrum. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.
 
Datum
Het congres vindt plaats op dinsdag 5 november 2024.
 
Locatie
Locatie voor het congres is het congrescentrum het Spant! in Bussum. Adres: Doctor Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum. Meer informatie over de locatie en parkeren vindt u op www.spantcongrescentrum.nl.
 
Deelnamekosten
Deelname aan dit congres bedraagt € 289,- excl. btw en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal.
 
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.
 
Kortingsregelingen
EARLY BIRD korting: Na publicatie van het programma ontvangen snelle beslissers 39 euro korting op de deelnamekosten. Early bird prijs is € 250,00 excl. btw. Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 1 juni 2024 online is ingevoerd. 
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit één organisatie/instelling krijgt de tweede deelnemer  5% korting en de derde tot en met de negende deelnemer 10% korting. Vanaf 10 personen: 20% korting!
Voorwaarde voor de meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor deelnemers gelijk is.
Abonneekorting: Abonnees van Pedagogiek In PraktijkKIDDO, en BBMP ontvangen € 30,- korting op de deelnameprijs.
Voorwaarde bij abonneekorting is opgave van uw abonneenummer, dit hebben wij nodig om uw korting te verifiëren. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.
Voorwaarde voor studentenkorting is dat er een goed leesbare kopie van de collegekaart gemaild wordt naar office@logacom.nl.

Gastouderkorting: voor gastouders hanteren wij een speciaal tarief van € 150,- (excl. BTW).
Voorwaarde is dat hij/zij als gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het speciale Early Bird-tarief is datumafhankelijk, deze wordt automatisch toegekend. Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
 
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 22 oktober 2024 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 22 oktober en 29 oktober 2024 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
3. Bij annulering na 29 oktober 2024 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Algemene voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.
 
Contactgegevens
Programmaontwikkeling
Paul Roosenstein, Logacom, planning@logacom.nl
 

Congressecretariaat
Logacom BV
office@logacom.nl
T 020-3203364

Bezoekadres:
Spaklerweg 79
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Postadres:
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Websites: www.hetjongekind.nl & www.logacom.nl
Facebook: www.facebook.com/Logacombv
Twitter: @Logacom