Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 | Jaarbeurs Utrecht

Voorwaarden

Organisatie
Het initiatief voor het 8e Jaarcongres Leve het jonge kind! wordt ondersteund door Pedagogiek In Praktijk, KIDDO en BBMP Kindcentrum. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom te Amsterdam.
 
Datum
Het 8e Jaarcongres: Leve het Jonge Kind! vindt plaats op dinsdag 5 november 2019. 
 
Locatie
Locatie voor het 8e Jaarcongres Leve het jonge kind! is traditiegtrouw het Beatrix Theater in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs. Het adres is Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht. Meer informatie over de locatie en parkeren vindt u op www.jaarbeurs.nl
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt €279,- excl. btw, dit is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal: congrestas, schrijfbloc, balpen, online programmaboekje en handouts van de verschillende presentaties (mits beschikbaar gesteld door spreker).
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
Kortingsregelingen
EARLY BIRD korting: snelle beslissers ontvangen 39 euro korting op de deelnamekosten. Early bird prijs is €240,00 excl. btw. Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 20 september 2019 online is ingevoerd
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit één organisatie/instelling krijgt de tweede deelnemer 5% korting en de derde tot en met de negende deelnemer 10% korting. Vanaf 10 personen: 20% korting!
Voorwaarde voor de meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor deelnemers gelijk is.
Abonneekortingen: Abonnees van Pedagogiek In Praktijk, KIDDO, en BBMP ontvangen € 30,- korting op de deelnameprijs.
Voorwaarde bij abonneekorting is opgave van uw abonneenummer, dit hebben wij nodig om uw korting te verifiëren. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,00 korting.
Voorwaarde voor studenten korting is dat er bij de aanmelding een goed leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Gastouders: voor gastouders hanteren wij een speciaal tarief van €150,- (excl. BTW).
Voorwaarde is dat hij/zij als gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
 
Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
Algemene voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.
 
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 22 oktober 2019 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 22 oktober en 29 oktober 2019 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 29 oktober 2019 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Contactgegevens
Programmaontwikkeling
Bij de samenstelling van het programma is gebruik gemaakt van inhoudelijke ondersteuning door Bas Levering en Sieneke Goorhuis.
Paul Roosenstein, Logacom, planning@logacom.nl
Kirsten Knobbe, Logacom, k.knobbe@logacom.nl

Congresorganisatie
Charlotte Koelmans, Logacom BV
c.koelmans@logacom.nl

Congressecretariaat
Logacom BV
office@logacom.nl
T 020-3203364

Bezoekadres:
Spaklerweg 79
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Postadres:
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Websites: www.hetjongekind.nl & www.logacom.nl
Facebook: www.facebook.com/Logacombv
Twitter: @Logacom