Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 | Jaarbeurs Utrecht

Accreditatie

Voor het Jaarcongres Leve het jonge kind! wordt geen accreditatie aangevraagd.

Deelnemers kunnen een certificaat van deelname krijgen om aan te tonen dat zij 90% van de scholing hebben bijgewoond. Dit certificaat kan misschien gebruikt worden voor registerpunten, maar hier is nog geen duidelijkheid over. Het aanleggen van een portfolio kan bij inschrijving in het nieuwe register per 1 augustus 2018, dan zullen ook de voorwaarden bekend zijn. voor meer informatie, planning en voortgang van het nieuwe verwijzen wij u naar de webstie van registerleraar.