Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 | Jaarbeurs Utrecht

Infomarkt

 

Bent u leverancier voor basisscholen en/of kinderopvang? Biedt u opleidingen en cursussen of boeken en tijdschriften aan professionals die werkzaam zijn met jonge kinderen? Dan is het Jaarcongres Leve het jonge kind hét moment om uw organsiatie en product of dienst te presenteren! 

Heeft u interesse in een informatiestand op het congres? Deelname is al mogelijk vanaf €495,00! Dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en vermelding op congreswebsite én in online programmaboekje. Alle mogelijkheden en kosten zijn samengevat in een pdf inschrijfformulier.
Gebruik Acrobat Reader om het formulier te bekijken en digitaal in te vullen (printen, schrijven en scannen is hiermee niet meer nodig).
 
Heeft u vragen of wilt u meer mogelijkheden overleggen? Dat kan! Neem hiervoor contact met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.

Standhouders die zich reeds hebben aangemeld voor deelname:

Biebi planbord is een uniek planbord voor het jonge kind en geeft houvast bij de invulling van de dag.

  • Samen met 100 magneet dagritmekaartjes bevordert en ondersteunt Biebi de ontwikkeling van het jonge kind.
  • Laat zien dat je planmatig werkt met vaste schema’s volgens de 4 pedagogische basisdoelen.
  • Laat zien hoe de pedagogisch medewerker(ster) structuur aanbrengt in het dagverloop.
Biebi biedt visuele ondersteuning bij het stimuleren en motiveren van het jonge kind en geeft inzicht op de werkvloer. www.biebi.nl

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Je kent ons van Uk & Puk, Sil op school en De Vreedzame School. www.cedgroep.nl
Wat vind jíj belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters? Nieuw: ons observatie-instrument Kleuter in beeld, helemaal in co-creatie ontwikkeld. Nu al in te zetten voor Taal (bekijk het mooie introductieaanbod!); straks ook voor Rekenen. En ken je onze instrumenten voor Sociaal-emotioneel en Motoriek al? www.cito.nl

Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) basisonderwijs, met inspirerend onderwijs en goede zorg als ideaal. www.driestar-educatief.nl

Master Educational Needs bij Fontys OSO – Deze masteropleiding is voor alle onderwijsprofessionals waarbij het bijdragen aan de verbetering van jouw onderwijspraktijk centraal staat. Je leert diversiteit te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, waardoor je op een innovatieve manier leert omgaan met complexe onderwijsvraagstukken. Dit alles vanuit een kritisch reflectieve en onderzoekende houding. De opleiding biedt een ruim aanbod van 50 modules en diverse differentiaties waaronder het jonge kind. www.fontys.nl
Het Kleine Avontuur biedt trainingen en tools voor Onderzoekend Leren en Spelenderwijs Uitdagen in kinderopvang en basisschool. PeuterLab, KleuterLab en JuniorLab! Ontwikkelen door te creëren, exploreren, eigen leervragen te stellen en grip te krijgen op je eigen leren. Samen met begeleiders en leerkrachten versterken we hún vaardigheden om die ruimte te kunnen bieden en onderbouwen. www.hetkleineavontuur.nl

Het vakblad HJK draait om de wereld van het jonge kind. HJK biedt alles wat je wilt en moet weten over het onderwijs aan jonge kinderen. Praktisch en informatief, inspirerend en verrijkend.
www.hjk-online.nl

Hop Up Playground is een pop-up speelconcept waar kinderen zich ontpoppen tot krachtige onderzoekers en vindingrijke architecten van hun eigen speelomgeving. www.hopup.be

HYboek.nl ondersteunt het leren lezen op een unieke wijze en is zeer effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt te stagneren. Ze lezen het boek online met tekstmarkering en luisteren gelijkertijd naar de tekst, voorgelezen door een menselijke stem. www.HYboek.nl

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. www.ivn.nl
Impact Training & Advies vertaalt kennis en ervaring naar praktische trainingen, workshops, coaching en advies op het gebied van pedagogiek. www.lmpacttrainingenadvies.nl
Kids Learning B.V. is een educatieve uitgeverij die gespecialiseerd is in het produceren en uitgeven van producten die geschikt zijn voor het primair onderwijs en de kinderopvang. Onze producten staan bekend om goede kwaliteit in combinatie met hoogwaardige educatieve waarde. Vooral voor de kleuters en voor de onderbouw heeft Kids Learning een hele mooie lijn gemaakt met methodieken en additionele materialen. Ga voor meer info naar: www.kidslearning.nl
Kommee Voor kinderen is buitenspelen onmisbaar voor een brede ontwikkeling. Kommee verzorgt workshops en lezingen om iedereen die met kinderen werkt ervan te overtuigen hoe belangrijk buitenspelen is en om hen te inspireren hoe ze de buitenspeel-tijd voor ALLE kinderen fijn kunnen maken. www.kommee.com
De Landelijke Beroepsgroep voor jonge-kindspecialisten, de LBjk, jouw beroepsgroep! Onderdeel van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). Ga voor meer informatie naar: www.lbjk.nl

Logavak Opleidingen, de Kinderopvangschool.nl en de Onderwijs.Academy in de stand van de Logavak Opleidingsgroep

Medling, kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling. www.medling.academy en www.medling.academy 
Pelckmans Pro is een uitgeverij gespecialiseerd in studiemateriaal voor studenten van het hoger onderwijs, vakliteratuur voor de professional en algemeen-wetenschappelijke publicaties voor de geïnteresseerde lezer.
Dit zowel in Vlaanderen als in Nederland. Door te werken aan kwalitatieve en marktgerichte uitgaven geeft Pelckmans Pro auteurs een forum om hun vakkennis en ervaring te delen. Zo willen we het levenslang leren van de lezer stimuleren.
www.pelckmanspro.be 

Post HBO opleiding Jonge Kind Specialist voor pedagogisch medewerkers (HBO) en leerkrachten onderbouw: Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team kennisoverdracht kunt realiseren. www.registeropleidingen.nl

De Rolf Groep
Inspiratie en vernieuwing op het Rolf plein!
  • Rolf Connect: een extra leer-boost door de combinatie van een fysieke én digitale ervaring in één leermiddel.
  • Hoe creëer je een rijke speel- en leerhoek? Kom een hoek bekijken.
  • Maak kennis met de coachingstool ‘Van beeld naar beter’.
  • Leer goed kijken naar klei en de inzet ervan.
Ga voor meer infrmatie naar: www.derolfgroep.nl
Springlab zet zich in om peuters en kleuters meer in beweging te krijgen. Onze innovatieve games stimuleren de fysieke, mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Daarmee bieden wij ze een laagdrempelige, praktische combinatie van pedagogiek en beweging.
www.springlab.nl
Uitgeverij Coutinho heeft een uitgebreid aanbod voor (aankomende) leerkrachten en voor peuter- en kleuterbegeleiders. Je vindt ons op de informatiemarkt met o.a. de nieuwste druk van het boek Kiezen voor het jonge kind geschreven door Helma Brouwers.
www.coutinho.nl

Uitgeverij Pica Uitgeverij Pica verzorgt toegankelijke boeken én slimme hulpmiddelen voor het onderwijs, waaronder veelgeprezen titels over gedrag, professionaliseren en oplossingsgericht werken. Veel werkmaterialen en formulieren bij de boeken zijn gratis te downloaden. www.uitgeverijpica.nl

Uitgeverij SWP is dé uitgeverij van (vak)boeken en (vak)bladen voor de professionals, werkzaam in onder meer de Jeugdzorg, Onderwijs en Opvoedingsondersteuning. Kom tijdens het jaarcongres ‘Leve het Jonge Kind’ naar onze stand voor interessante beursaanbiedingen en raak in gesprek met onze auteurs.www.swpbook.com
Uk & Puk is een uniek totaalprogramma, dat de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen stimuleert door actief spel. Uk & Puk laat baby's, dreumesen en peuters actief spelen, ontdekken en groeien. www.zwijsen.nl/lesmethoden/uk-puk
Werkend Leren is een organisatie met een enorme drive om jou, als werkende, het beste onderwijs te bieden voor je eigen werkomgeving. We ontwikkelen opleidingen en trainingen voor professionals in het onderwijs, de kinderopvang en de zorg. Je kunt van ons een praktijkgerichte opleiding of training verwachten. Actuele kennis, die je direct in de praktijk kunt inzetten. Tijdens de opleiding of training krijg je regelmatig te maken met praktijksituaties, zodat je ook je vaardigheden goed ontwikkelt. Je krijgt deze kennis en vaardigheden aangereikt van ervaren docenten en trainers. www.werkendleren.nl 
Wesco alle voorzieningen voor kinderdagverblijven, kinderspeelzalen, scholen, recreatie,....en dit al meer dan 40 jaar. Wesco is niet enkel een on-line winkel; wij komen ook op afspraak bij u langs. www.wesco-eshop.nl