Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 | Jaarbeurs Utrecht

Infomarkt

 

Bent u leverancier voor basisscholen en/of kinderopvang? Biedt u opleidingen en cursussen of boeken en tijdschriften aan professionals die werkzaam zijn met jonge kinderen? Dan is het Jaarcongres Leve het jonge kind hét moment om uw organsiatie en product of dienst te presenteren! 

Heeft u interesse in een informatiestand op het congres? Deelname is al mogelijk vanaf €495,00! Dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en vermelding op congreswebsite én in online programmaboekje. Alle mogelijkheden en kosten zijn samengevat in een pdf inschrijfformulier.
Gebruik Acrobat Reader om het formulier te bekijken en digitaal in te vullen (printen, schrijven en scannen is hiermee niet meer nodig).
 
Heeft u vragen of wilt u meer mogelijkheden overleggen? Dat kan! Neem hiervoor contact met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.

Standhouders die zich reeds hebben aangemeld voor deelname:

Wat vind jíj belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters? Nieuw: ons observatie-instrument Kleuter in beeld, helemaal in co-creatie ontwikkeld. Nu al in te zetten voor Taal (bekijk het mooie introductieaanbod!); straks ook voor Rekenen. En ken je onze instrumenten voor Sociaal-emotioneel en Motoriek al? www.cito.nl

Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) basisonderwijs, met inspirerend onderwijs en goede zorg als ideaal. www.driestar-educatief.nl

Master Educational Needs bij Fontys OSO – Deze masteropleiding is voor alle onderwijsprofessionals waarbij het bijdragen aan de verbetering van jouw onderwijspraktijk centraal staat. Je leert diversiteit te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, waardoor je op een innovatieve manier leert omgaan met complexe onderwijsvraagstukken. Dit alles vanuit een kritisch reflectieve en onderzoekende houding. De opleiding biedt een ruim aanbod van 50 modules en diverse differentiaties waaronder het jonge kind. www.fontys.nl
Het Kleine Avontuur biedt trainingen en tools voor Onderzoekend Leren en Spelenderwijs Uitdagen in kinderopvang en basisschool. PeuterLab, KleuterLab en JuniorLab! Ontwikkelen door te creëren, exploreren, eigen leervragen te stellen en grip te krijgen op je eigen leren. Samen met begeleiders en leerkrachten versterken we hún vaardigheden om die ruimte te kunnen bieden en onderbouwen. www.hetkleineavontuur.nl

Hop Up Playground is een pop-up speelconcept waar kinderen zich ontpoppen tot krachtige onderzoekers en vindingrijke architecten van hun eigen speelomgeving. www.hopup.be

HYboek.nl ondersteunt het leren lezen op een unieke wijze en is zeer effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt te stagneren. Ze lezen het boek online met tekstmarkering en luisteren gelijkertijd naar de tekst, voorgelezen door een menselijke stem. www.HYboek.nl

Kommee Voor kinderen is buitenspelen onmisbaar voor een brede ontwikkeling. Kommee verzorgt workshops en lezingen om iedereen die met kinderen werkt ervan te overtuigen hoe belangrijk buitenspelen is en om hen te inspireren hoe ze de buitenspeel-tijd voor ALLE kinderen fijn kunnen maken. www.kommee.com
De Landelijke Beroepsgroep voor jonge-kindspecialisten, de LBjk, jouw beroepsgroep! Onderdeel van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). Ga voor meer informatie naar: www.lbjk.nl

Logavak Opleidingen, de Kinderopvangschool.nl en de Onderwijs.Academy in de stand van de Logavak Opleidingsgroep

Medling, kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling. www.medling.academy en www.medling.academy 
Pelckmans Pro is een uitgeverij gespecialiseerd in studiemateriaal voor studenten van het hoger onderwijs, vakliteratuur voor de professional en algemeen-wetenschappelijke publicaties voor de geïnteresseerde lezer.
Dit zowel in Vlaanderen als in Nederland. Door te werken aan kwalitatieve en marktgerichte uitgaven geeft Pelckmans Pro auteurs een forum om hun vakkennis en ervaring te delen. Zo willen we het levenslang leren van de lezer stimuleren.www.pelckmanspro.be 

Uitgeverij Pica Uitgeverij Pica verzorgt toegankelijke boeken én slimme hulpmiddelen voor het onderwijs, waaronder veelgeprezen titels over gedrag, professionaliseren en oplossingsgericht werken. Veel werkmaterialen en formulieren bij de boeken zijn gratis te downloaden. www.uitgeverijpica.nl

Uitgeverij SWP, uitgever voor educatie, vak & wetenschap www.swpbook.com