Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


8 NOV 2022 | Jaarbeurs Utrecht

Programma

 

9.00 uur Registratie en ontvangst
Je ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor je klaar!
 
9.50 uur - Opening door de dagvoorzitter
Anita Derks, directeur, Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind.

10.00 uur - Hoe pedagogisch is ons handelen?
Helma Brouwers, auteur van het boek "Waar blijft de kleuter?" en "Kiezen voor het jonge kind". Voormalig docent jonge kind, Universitaire Pabo Amsterdam (UPvA).

Veel mensen menen dat opvoeding gaat over het al of niet opleggen van beperkingen aan kinderen, met als belangrijkste opvoedingsvraag; wat sta je toe, en wat verbied je?
Toch is opvoeden zoveel meer; het is in wezen alle invloed die wij volwassenen hebben op de menswording van opgroeiende kinderen. Invloed die we soms ten goede en helaas ook soms ten kwade aanwenden. Een opvoeder heeft de blik altijd op de toekomst gericht, want van de invloeden die kinderen ondergaan zien we het effect niet zozeer direct als wel in het latere leven. Een opvoeder moet dus handelen met beleid. Het is belangrijk dat opvoeders zich van hun invloed bewust zijn, want je kunt het niet nog eens overdoen. Als het beleid is, dat je de Cito-concurrentieslag met de anderen moet winnen, dan kweken we eenzame strebers. De kinderen in de klas van de Japanse leraar Toshiba Kanamori zeiden ‘als één kind niet gelukkig is, zijn we geen van allen gelukkig’. Ook dat is beleid.
Helma Brouwers gaat in haar lezing na hoe pedagogisch onderwijs en opvang zijn, en wat we op dat gebied kunnen leren van de grote pedagogen. Die lessen zijn meer dan ooit nodig, nu de wereld smacht naar mensen die verantwoordelijkheid voelen voor elkaar en voor de planeet waarop we leven.

10.30 uur - Ideale ouders
Peter de Vries, expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid, www.peterdevries.nu 

Ideale ouders, bestaan die? Hoe ga je bijvoorbeeld om met afwezige en veeleisende ouders? In een interactieve lezing neemt Peter de Vries je mee in de wereld van ouderbetrokkenheid, als expert maar vooral ook als vader. Een verhaal op basis van wetenschappelijk onderzoek met veel concrete voorbeelden, emotie, in de spiegel kijken en met humor.
Peter de Vries was bijna tien jaar leraar  in het basis- en speciaal basis onderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een meervoudige lichamelijke beperking. Peter is expert ouderbetrokkenheid en heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan. Zie ook: www.peterdevries.nu

 

11.00 uur - Koffiepauze
In de pauze staat er koffie en thee voor je klaar met een lekkernij.


11.30 uur - Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoek je in twee rondes een deelsessie. Je hebt hierbij keuze uit in totaal 12 deelsessies. Op de pagina deelsessies vind je een overzicht van het aanbod.


12.40 uur - Lunchpauze
Wij serveren een gevarieerde lunch.

13.35 uur - Intermezzo Ritmes spelen op je lijf
Jeroen Schipper en Wendy Bontje
'Hoofd uit, lijf aan! De mensen van bodypercussie.nl nemen je mee in een ritmische energizer waarbij niet alleen je eigen muzikaliteit (her)ontdekt maar tegelijkertijd inspiratie opdoet voor je eigen praktijk.


13.45 uur - ADHD in de Kinderopvang en de Onderbouw van het Basisonderwijs 
Prof. dr. Laura Batstra, hoogleraar Orthopedagogiek, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Druk & Dwars is een initiatief van Laura Batstra dat loopt in de Noordelijke provincies van Nederland. Voorgaande jaren richtte het zich op voorlichting over ADHD en druk gedrag, en implementatie van een groepsoudercursus voor ouders van drukke en dwarse kinderen. Voor deze cursus is een kindgebonden psychiatrische classificatie niet nodig. Promotieonderzoek van Maruschka Sluiter heeft inmiddels laten zien dat de (online) voorlichting van Druk & Dwars de overheersende dominante biomedische visie op ADHD kan verschuiven naar een meer pedagogisch perspectief. Daarnaast rapporteerden ouders die de Druk & Dwars oudercursus hadden gevolgd minder opvoedstress en ervoeren ze minder ongeconcentreerd, druk en dwars gedrag van hun kind. Op verzoek van het werkveld zijn er nu trainingen ontwikkeld voor onderwijs en kinderopvang, volgens dezelfde principes als die in de oudercursus. De komende jaren zullen de effecten van deze trainingen worden onderzocht. Het uiteindelijke doel van Druk & Dwars is bijdragen aan een tolerante, kindvriendelijke en consistente opvoedomgeving, thuis, op school en op de kinderopvang.

 

14.15 uur - Complimenteren we kinderen te veel of te weinig? Over de zin en onzin van complimenteren
Dr. Eddie Brummelman, Universitair Hoofddocent, Pedagogische en Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

“Wat heb je dat ontzettend goed gedaan!” Onze Westerse samenleving is ervan overtuigd dat we kinderen veelvuldig moeten complimenteren. Natuurlijk vinden kinderen het fijn om geprezen te worden, maar er klinken steeds meer tegengeluiden: Als we kinderen te veel complimenteren, maken we ze dan afhankelijk van onze goedkeuring? Blazen we hun ego’s op? Ondermijnen we hun intrinsieke motivatie? In deze bijdrage bespreekt Eddie Brummelman recent onderzoek naar de effecten van complimenten op kinderen. Wanneer complimenten op de juiste manier en het juiste moment worden gegeven, kunnen ze de zelfwaardering en motivatie van kinderen vergroten en versterken. 
Zie ook: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780429327667/psychological-perspectives-praise-eddie-brummelman en
https://www.nieuwezijds.nl/boek/bewonder-mij/

14.45 uur -  Intermezzo Ritmes spelen op je lijf
Jeroen Schipper en Wendy Bontje
'Hoofd uit, lijf aan! De mensen van bodypercussie.nl nemen je mee in een ritmische energizer waarbij niet alleen je eigen muzikaliteit (her)ontdekt maar tegelijkertijd inspiratie opdoet voor je eigen praktijk.

14.55 uur - Even bijkomen met een frisse break!
In de pauze staan koffie en thee met wat lekkers klaar. Ook is er de gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken voor het opdoen van leuke ideeën en nieuwe contacten.

15.25 uur - Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoek je in twee rondes een deelsessie. Je hebt hierbij keuze uit in totaal 12 deelsessies. Op de pagina deelsessies vind je een overzicht van het aanbod.

16.35 uur - Hapje en drankje