Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


Inleiding

Verwonderen, Verkennen en Experimenteren: Spelenderwijs de toekomst in!

Dat is het thema van de 8e editie van het Jaarcongres Leve het Jonge Kind! Wij zijn verheugd dat dr. Bas Levering, prof.dr.em. Sieneke Goorhuis-Brouwer, prof.dr. Sander Thomaes, Helma Brouwers en dr. Gerrit Breeuwsma meewerken aan ons programma! Naast plenaire inleidingen hebben we 23 deelsessies geprogrammeerd waarmee je, op basis van je eigen interesses en behoeftes, zelf een programma kunt samenstellen. 

Vroeger was er een aparte kleuterschool voor 4- tot 6-jarigen én een aparte driejarige opleiding tot kleuterleidster. Daar leerde je hoe je de ontwikkeling van kleuters kunt stimuleren; door ze te laten handelen met concrete materialen, door verhalen te vertellen, door ze te laten spelen en  veel te laten bewegen. Met als doel een stevige basis creëren voor het verdere leven en leren.

 

 

Tegenwoordig worden kleuters voornamelijk afgerekend op meetbare activiteiten (woorden- en letterkennis of telvaardigheden). En met het afschaffen van de kleuterschool hebben we ook gelijk de spelende en beweeglijke kleuter afgeschaft. Helaas, want het is nooit bewezen dat het vervroegen van formeel leren positieve resultaten oplevert. Het blijkt zelfs eerder negatief dan positief.

Hoe kunnen we het kleuterzijn van 4- tot 6-jarigen weer in ere herstellen?

 

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.