Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


7. Pestpeuters en Bijtkleuters

Ingrid de Jong en Marjon Kuipers MME zijn zelfstandigwerkende gedragsanalisten bij de Plan B Academie met bijzondere belangstelling op gebied van autisme, emoties, trauma, stress en het hieruit voortvloeiende gedrag. Ingrid is daarnaast ook familiemediator en relatietherapeut en Marjon is mediator in Strafzaken. Beiden zijn hun studie op het gebied van Communicatie, gedrag, en geloofwaardigheidsanalyse aan de Universiteit van Manchester aan het afronden.

Thema: Gedrag
Werkvorm: (Interactieve) presentatie.
Leerdoelen

  • Inzicht in wat stress is en hoe het brein werkt
  • Kennis van stressresponse mechanismen
  • Interventies en tools bij het omgaan met stress bij jonge kinderen (direct toepasbaar in de praktijk)

Doelgroep: Leiders en medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of leerkrachten in primair onderwijs.
Leeftijdscategorie: Alle jonge kinderen (0-6 jaar)

Stress is volop aanwezig in onze maatschappij. Kinderen ervaren steeds jonger al een stressbelasting. Dit uit zich altijd in gedrag, denk bijvoorbeeld aan boze kinderen, pestpeuters en bijtkleuters. Uit onderzoeken blijkt hoe de jongste kinderen omgaan met stress bepalend is voor hoe zij in hun latere leven in staat zijn hun emoties en stressbelasting te hanteren. Het is dus zaak hier al vroeg op te interveniëren en stresshantering te stimuleren. Naast het feit dat kinderen stress ervaren, ervaren ook hun ouders, begeleiders en leerkrachten stress. In de dagelijkse interactie beïnvloeden we elkaar hierin ongemerkt ook. Stress is besmettelijk. Het zorgt dat we niet meer goed kunnen nadenken. En nog belangrijker: iedere seconde stress ondermijnt het immuunsysteem. Wil jij weten hoe je emoties, stress en stressgedrag bij het jonge kind maar ook bij jezelf leert herkennen en managen? Dan is deze deelsessie geschikt voor jou.