Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


6. Ik speel wat ik speel!

Wilna van den Heuvel, spelagoog, docent/trainer en supervisor in een eigen praktijk en aan Hogeschool Utrecht. Programmaleider van de post bacheloropleiding Spelagogiek. Tevens beeldend kunstenaar die de relatie legt tussen Kunst, Spel & Supervisie.

Thema: Spelen, een serieuze zaak
Werkvorm: Casus-behandeling / Best-practice.
Leerdoelen

  • Inzicht in achtergronden van gesignaleerde spelproblematiek
  • Basistools om problematisch gedrag tijdens spel vanuit creatieve oplossingen te begeleiden

Doelgroep: Iedereen die met jonge kinderen werkt.
Leeftijdscategorie: Alle jonge kinderen (0-6 jaar).

Spelen doe je zelf, alleen of met anderen, binnen of buiten, met of zonder spullen, in alle vrijheid.
Dat gaat niet altijd vanzelf, soms zijn er drempels, weet je niet hoe je dat aan moet pakken, lukt het niet zoals jij het wilt, raak je gefrustreerd. En wat dan?
Hoe ga je als begeleider, leerkracht, pedagogisch werker om met kinderen die niet vanzelfsprekend spelen? Aan de hand van een voorbeeldcasus zullen handvatten worden geboden om vanuit een creatieve denkwijze spelbegeleiding in te zetten in de praktijk, bij kinderen waarbij spelen niet vanzelfsprekend is.
In de tweede helft van de bijeenkomst wordt gewerkt met ingebrachte casuïstiek zodat we de geleerde tools meteen om kunnen zetten naar persoonlijk, creatief  handelen.