Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


3 NOV 2020 | Jaarbeurs Utrecht

7. Het aanleren van sociale vaardigheden aan jonge kinderen

Moniek Zijm, beleidsmedewerker/trainer, Jonge Kind Academie, MOC 't Kabouterhuis.
Danny Versteeg, Jeugdzorgwerker/trainer, MOC ‘t Kabouterhuis

Thema: Gedrag

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht).
Leerdoelen: Na afloop weten deelnemers hoe je als volwassene jonge kinderen kunt helpen bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en wat je kunt doen wanneer kinderen deze vaardigheden niet zomaar oppikken.
Doelgroep: Professionals uit de kinderopvang en leerkrachten onderbouw basisonderwijs.
Leeftijdscategorie: Alle jonge kinderen (0-6 jaar).

Er wordt op jonge leeftijd al veel van kinderen gevraagd op het gebied van sociale vaardigheden. In deze workshop bespreken we wat we precies onder sociale vaardigheden bij peuters en kleuters verstaan. Denk aan vaardigheden als het herkennen van de basis- emoties bij jezelf, het kunnen benoemen van deze emoties, het herkennen van emoties bij anderen, rekening houden met andere kinderen, op je beurt wachten enzovoorts.
Welke vaardigheden mag je verwachten op welke leeftijd? Wat moeten zij eerst kunnen? En wat zijn de voorwaarden om goed met andere kinderen om te kunnen gaan? We bespreken hoe je jonge kinderen sociale vaardigheden kan aanleren en welke stappen een kind in de ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden doorloopt. Daarnaast vertelt Moniek Zijm wat je kunt doen als leerkracht of pedagogisch medewerker wanneer sociale vaardigheden niet zomaar worden opgepikt en een kind extra ondersteuning nodig heeft. En hoe je ouders daarbij kunt betrekken.