Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


3 NOV 2020 | Jaarbeurs Utrecht

13. Pestpeuters en Bijtkleuters

Ingrid de Jong MfN-Familiemediator, Kindbehartiger, Coach, Analytic Profiler - eigen praktijk in Bavel/Breda
Thema: Gedrag

Werkvorm: (Interactieve) presentatie.
Leerdoelen

  • Inzicht in wat stress is en hoe het brein werkt 
  • Kennis van stressresponse mechanismen 
  • Interventies en tools bij het omgaan met stress bij jonge kinderen (direct toepasbaar in de praktijk)

Voor Wie?: Leiders en medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of leerkrachten in primair onderwijs.
Leeftijdscategorie: Alle jonge kinderen (0-6 jaar)

Stress is volop aanwezig in onze maatschappij. Kinderen ervaren steeds jonger al een stressbelasting. Dit uit zich altijd in gedrag, denk bijvoorbeeld aan boze kinderen, pestpeuters en bijtkleuters. Uit onderzoeken blijkt hoe de jongste kinderen omgaan met stress bepalend is voor hoe zij in hun latere leven in staat zijn hun emoties en stressbelasting te hanteren. Het is dus zaak hier al vroeg op te interveniëren en stresshantering te stimuleren. Naast het feit dat kinderen stress ervaren, ervaren ook hun ouders, begeleiders en leerkrachten stress. In de dagelijkse interactie beïnvloeden we elkaar hierin ongemerkt ook. Stress is besmettelijk. Het zorgt dat we niet meer goed kunnen nadenken. En nog belangrijker: iedere seconde stress ondermijnt het immuunsysteem. Wil jij weten hoe je emoties, stress en stressgedrag bij het jonge kind maar ook bij jezelf leert herkennen en managen? Dan is deze deelsessie geschikt voor jou.