Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


3 NOV 2020 | Jaarbeurs Utrecht

23. De toegevoegde waarde van de leidinggevende aan het educatieve proces

Charlotte van Zuylen, Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners.
Drs. Marianne van Duuren, Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners

Thema: organisatie

Werkvorm: Interactieve workshop met verschillende werkvormen.
Z’evenZien is gebaseerd op de competenties uit het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar (Elly Singer / Loes Kleerekoper). Z’evenZien werkt met brillen, voor elke competentie één. Kijken door verschillende competentiebrillen biedt je verschillende perspectieven. Vanuit die perspectieven ga je anders kijken naar het kind, jezelf en de context. Ook voor leidinggevenden aan het educatieve proces blijken de brillen een praktisch hulpmiddel om wat afstand te nemen en anders te focussen en daardoor meer en anders te zien.
Leerdoelen: De deelnemers zijn zich bewust van de rol en de toegevoegde waarde van leidinggevenden aan het educatieve proces. Zij hebben kennisgemaakt met verschillende creatieve, interactieve en praktische werkvormen voor de dagelijkse praktijk.
Voor wie?: Leidinggevenden en andere belangstellenden uit kinderopvang en onderwijs.

Leeftijdscategorie: niet gebonden

Deze sessie is voor hen die leidinggeven aan de corebusiness van hun organisatie. Zij die leidinggeven aan datgene waar het om gaat: de bedoeling. Voor hen dus die leidinggeven aan het primair proces, aan de inhoud van het werk. In het onderwijs is dat het onderwijskundig (pedagogisch-didactisch) proces, voor de kinderopvang is dat het pedagogisch proces. (Dit noemen we vanaf nu het educatief proces). Leiders die weten wanneer ze dichtbij moeten zijn of juist even afstand moeten nemen. Leiders die vaak van verderaf het inhoudelijk proces aansturen en toch dicht(er)bij het proces zouden moeten staan. Leiders die mensen helpen zich verder te ontwikkelen. De sprekers richten zich in deze sessie op de leidinggevende die even een spiegel voorgehouden wil worden en die de instrumenten en hulpmiddelen wil hebben om de dagelijkse begeleiding van zijn of haar medewerkers nog effectiever te maken. Met effectief bedoelen de sprekers daarbij dat zowel de medewerker als de leidinggevende zich hierdoor ontwikkelt en de dienstverlening daardoor nog beter aansluit op wat kinderen en jongeren nodig hebben en wat ouders en samenwerkingspartners wensen.