Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


3 NOV 2020 | Jaarbeurs Utrecht

21. Een betekenisvol leesaanbod

Suze Roelofs-Emonds, procesbegeleider Tweemonds, centrum voor welbevinden en betrokkenheid.
Thema: Taal

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht).
Leerdoel: Na deze werksessie heb je een idee hoe lees- en schrijfaanbod zonder methode kan worden vormgegeven.
Voor wie?: Leerkrachten van groep 2 en 3, intern begeleiders.
Leeftijdscategorie: Kleuters (4-6 jaar).


Juul Aldenhuijsen neemt je mee in werksessie rondom het leesproces; Eigen verhalen en rollenspel als basis voor betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten!
Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in groep 2 en 3 beter laten aansluiten bij het aanbod in de kleutergroepen. Zij willen de exploratiedrang bij de kinderen in tact laten en de leesmotivatie hoog houden. Tijdens deze werksessie maak je kennis met een manier van werken om de kinderen te leren lezen middels een inhoudsrijke, ontwikkelingsgerichte aanpak en omgeving, als alternatief voor het volgen van een aanvankelijk leesmethode.