Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


8 NOV 2022 | Jaarbeurs Utrecht

2. Ruimte voor jongens

Marieke Martens. Trainer in de kinderopvang, kinder- en jeugdcoach en docent.

Thema: Gedrag
Werkvorm: Presentatie, opdracht in kleine groepjes, interactief overleg.
Leerdoelen:

  • Meer begrip voor jongensgedrag
  • Anders kijken naar jongensachtig gedrag.

Doelgroep: Kinderopvang, BSO en basisonderwijs
Leeftijdscategorie: Alle jonge kinderen (0-6 jaar)

In de kinderopvang, BSO en basisonderwijs werken vooral vrouwen. Zij voelen niet altijd van nature aan hoe ze het beste met jongens en 'jongensachtig' gedrag kunnen omgaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd. Toch is het heel belangrijk dat ook jongens zichzelf kunnen zijn in de kinderopvang of op school. Tijdens deze deelsessie krijg je als professional een stukje theorie en daarnaast concrete handvatten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.