Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


3 NOV 2020 | Jaarbeurs Utrecht

19. Traumasensitief werken in kinderopvang en onderwijs

Petra Spuijbroek, GZ-psycholoog en systeemtherapeut, MOC ‘t Kabouterhuis.
Moniek Zijm, trainer traumasensitief werken, MOC ‘t Kabouterhuis.

Thema: Gedrag

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht).

Leerdoelen: Deze workshop biedt pedagogisch coaches en andere professionals in de kinderopvang en onderwijs achtergrondkennis van de effecten van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van jonge kinderen. Ook leer je naar het gedrag van kinderen te kijken door een ‘traumabril’. Je krijgt tips om het gevoel van veiligheid te bieden, de veerkracht van de kinderen te vergroten en hen optimaal te ondersteunen.

Voor wie?: Professionals in de kinderopvang en leerkrachten onderbouw.

Leeftijdscategorie: Kleuters (4-6 jaar).

 

Steeds meer professionals in de kinderopvang en onderbouw krijgen te maken met getraumatiseerde kinderen. De oorzaak van het trauma is vaak heel verschillend: het kan gaan om vluchtelingen, huiselijk geweld, armoede enzovoort.

Dit trauma kan tot uiting komen in het gedrag op de opvang, op school, thuis en in de omgang met leeftijdsgenootjes. Getraumatiseerde kinderen voelen zich vaak lang na het meemaken van traumatische ervaringen nog steeds onveilig. Veel van hun (vaak negatieve) gedrag komt daaruit voort. In plaats van daarop te focussen, kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten beter richten op hoe een kind zich veilig kan voelen. In deze workshop leren deelnemers hoe je dit doet. Als een kind zich veilig voelt, kan het zelf zijn gedrag weer onder controle krijgen.