Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


3 NOV 2020 | Jaarbeurs Utrecht

16. Leve de klanken

Ellen van der Veen, spraak- en taalspecialist in het bao en s(b)o, logopedist en productontwikkelaar van het Programma Fonemisch Bewustzijn. Werkzaam in bao, sbo en so4 en werkzaam als cursusleider voor verbetering spraak- en taalonderwijs en fonemisch bewustzijn binnen het PO.
Gerda Groenhuis, Ontwikkelaar lesmateriaal, GlazenSchool

Thema: Taal

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)

Leerdoelen:

  • De deelnemers krijgen inzicht in de doorgaande ontwikkeling van 0 - 6 jaar rondom taalbewustzijn, fonologisch en fonemisch bewustzijn.
  • De deelnemers ervaren hoe je de klankherkenning en - onderscheiding bij kleuters stimuleert op een speelse en kleuter-eigen manier.
  • De deelnemers kunnen direct de volgende dag in hun eigen werksituatie de aangereikte kennis inzetten;  de workshop levert direct een aantal werkvormen op die in de klas ingezet kunnen worden.

Voor wie?: Voorschoolse opvang, basisschool onderbouw, leerkrachten en andere professionals in het primair onderwijs.

Leeftijdscategorie: Kleuters (4-6 jaar)

 

Binnen het kleuteronderwijs wordt te snel de nadruk gelegd op het aanleren van letters; een ontwikkeling die niet aansluit bij de belevingswereld en ontwikkeling van kleuters. Of, zoals Prof. dr. B.A.M. Maasen, hoogleraar dyslexie aan de RUG, aangeeft; "te vroeg starten met het automatiseren van letters berokkent kinderen schade". Hij benadrukt dat de nadruk in de kleuterperiode juist zou moeten liggen op klankherkenning en -onderscheiding.

In deze lezing wordt bij de deelnemers middels een interactieve manier het belang van deze fonologische ontwikkeling aangegeven; een ontwikkelingsfase die juist in de kleuterperiode zo belangrijk is. Niet letters leren, maar klanken herkennen en onderscheiden! Hiermee wordt voor alle kleuters een goede basis gelegd om in groep 3 met het aanvankelijk leesonderwijs te kunnen starten.

 Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.