Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


8 NOV 2022 | Jaarbeurs Utrecht

11. Pedagogische documentatie binnen de honderdtalige benadering: ervaringen uit Italië en België (Vlaanderen)

Dr. Nima Sharmahd, senior researcher, VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen), Gent (België).

Thema: Organisatie.
Werkvorm: Interactieve presentatie (presentatie over ervaringen met pedagogische documentatie en reflectie/uitwisseling over specifieke thema's)
Leerdoelen

  • kennis van de belangrijkste elementen van pedagogische documentatie in de kinderopvang en groep 1 en 2 basisschool binnen de benadering van de ‘honderd talen van kinderen’ van Loris Malaguzzi; 
  • kennis van specifieke concrete werkervaringen met kinderen, gezinnen en medewerkers, in relatie tot pedagogische documentatie (ervaringen uit Italië en België); 
  • het leren van basiselementen die cruciaal zijn om een pad te bewandelen met pedagogische documentatie in voorzieningen en scholen.

Doelgroep: Kinderopvang en primair onderwijs groep 1 en 2
Leeftijdscategorie: Alle jonge kinderen (0-6 jaar)

Pedagogische documentatie (observaties, foto's, video's, panelen, dagboeken) is een bekende werkwijze in Italië  voor 0-6-centra (kinderopvang en groep 1 en 2 basisschool). Het is ontstaan in de jaren 70, uitgaande van de ‘honderd talen van kinderen’-benadering van Loris Malaguzzi, en is in vele richtingen doorontwikkeld. Pedagogische documentatie wordt gebruikt om te communiceren en ervaringen te delen met families en de gemeenschap; om betekenissen en paden samen met kinderen te construeren; om na te denken over de praktijk met het team. Deze sessie laat je kennismaken met pedagogische documentatie, door de betekenis ervan te onderbouwen en concrete voorbeelden te geven uit Italië en België (Vlaanderen), die inspirerend kunnen zijn voor andere 0-6-centra. De presentatie heeft een interactief karakter, met de mogelijkheid om specifieke thema's en voorbeelden beter te verkennen en met elkaar uit te wisselen en er vragen over te stellen.