Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


8 NOV 2022 | Jaarbeurs Utrecht

10. Help! Ik heb kleuters in groep 3!

José Smeets-van Veldhoven Hogeschooldocent/onderzoeker taalleesdidactiek. Lid kenniskring Jonge kind. Teamleider jaar 4 voltijd, Ad PEP en JK, Hogeschool iPabo Amsterdam/Alkmaar. Lesley Rutz, derdejaars student specialisatie Jonge kind, iPabo.

Thema: Organisatie.
Werkvorm: Interactieve presentatie met good practices.
Leerdoelen: deelnemers hebben ideeën opgedaan om in groep 3 jonge-kindvriendelijker te werken.
Doelgroep: Met name geschikt voor leerkrachten groep 1,2 en 3, ib’ers en directeuren.
Leeftijdscategorie: Kleuters en het jonge schoolkind 4-7 jaar

In deze workshop gaan we aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en wetenschappelijke inzichten vertalen naar goed onderwijs in groep 3. José Smeets doet onderzoek naar de overgangsfase van informeel naar formeel leren. Vierdejaars studenten doen onder begeleiding van haar onderzoek naar hoe ze bijvoorbeeld in groep 3 rekening kunnen houden met de kenmerken van jonge kinderen.