Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


3 NOV 2020 | Jaarbeurs Utrecht

1. Taalontwikkeling bij jonge kinderen

Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, Emeritus hoogleraar spraak-en taalpathologie, Rijksuniversiteit Groningen en emeritus lector Early Childhood education, NHL Stenden Hogeschool.
Thema: Taal

Werkvorm: Lezing (kennisoverdracht). Aansluitend is discussie mogelijk.

Leerdoel: Inzicht in taalontwikkeling en beter inschatten wanneer er een taalprobleem is.

Voor wie?: Iedereen die met jonge kinderen te maken heeft.

Leeftijdscategorie: Alle jonge kinderen (0-6 jaar).

 

Uitgaande van de algehele ontwikkeling wordt de taalontwikkeling van kinderen tussen 0 en 6 jaar besproken. Taal is niet los verkrijgbaar. Steeds wordt aangegeven hoe de uitspraak en het taalgebruik er in een bepaalde leeftijdsfase uitzien en wat de taalstimulerende activiteiten zijn. Centraal staat de moedertaalontwikkeling, die voorafgaat aan de schooltaalontwikkeling (lezen en schrijven).

De vigerende discussiepunten zullen hierbij behandeld worden: Wanneer spreek je van een taalachterstand? Wat leren kinderen van digitale boeken? Wat doet interactief voorlezen? Is dyslexie al vast te stellen voor het 6e levensjaar?