Contact|
5 november 2024 |

 

Het gaat goed met de meeste kinderen, maar opgroeien en ontwikkelen doe je met vallen en opstaan – en daar leer je ook van. Natuurlijk maken we ons wel zorgen over sommige kinderen. Twee remedies lijken daarvoor belangrijk: positieve gedragsondersteuning en interdisciplinair samenwerken. Deze thema’s staan dan ook centraal op dit congres. Daarbij wordt steeds meer verwacht van de basisvoorzieningen: de kinderopvang en de school. 

Veel verschillende partijen werken aan een goede ontwikkeling van het jonge kind: de jeugdarts, pedagogisch medewerkers, beleidsadviseurs, leraren, specialisten en welzijnsprofessionals. Het jonge kind: dat zijn kinderen van 0-7 jaar! Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich snel kunnen ontwikkelen in deze leeftijd. Je kunt je verbazen en verbluft staan over wat ze vandaag doen. Maar er zijn soms ook zorgen over de jonge kinderen. Soms heb je hulp en expertise nodig voor een goede ontwikkeling van het kind dat dan ook binnen handbereik.

 
Aanmelden voor dit congres kan heel gemakkelijk online! Doet u dit uiterlijk 1 juni 2024 dan ontvangt u 39 euro EARLY BIRD korting!

Voor wie?

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor:

  • leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, 
  • pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en
  • PABO/ROC studenten en docenten
  • En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.