Contact|

Met bijdragen van onder meer:
Nadere informatie volgt.

Traditiegetrouw is er ook komende editie van het congres een deelsessieprogramma. De sessies inclusief toelichting vind je op de pagina deelsessies .

Voor wie?

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor:

  • leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, 
  • pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en
  • PABO/ROC studenten en docenten
  • En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.

Ervaring van deelnemers
in 2019


Jeroen Schipper

Jeroen verzorgt twee muzikale intermezzo's met zijn nieuwste liedjes op het podium. In de pauze kun je hem ontmoeten bij zijn boekentafel.Kijk op deze pagina voor een overzicht van zijn liedjesboeken. Op Spotify zijn al zijn liedjes te beluisteren via deze link