Contact|
5 november 2024 |

 

Het gaat goed met de meeste kinderen, maar opgroeien en ontwikkelen doe je met vallen en opstaan – en daar leer je ook van. Natuurlijk maken we ons wel zorgen over sommige kinderen. Twee remedies lijken daarvoor belangrijk: positieve gedragsondersteuning en interdisciplinair samenwerken. Deze thema’s staan dan ook centraal op dit congres. Daarbij wordt steeds meer verwacht van de basisvoorzieningen: de kinderopvang en de school. 

Veel verschillende partijen werken aan een goede ontwikkeling van het jonge kind: de jeugdarts, pedagogisch medewerkers, beleidsadviseurs, leraren, specialisten en welzijnsprofessionals. Het jonge kind: dat zijn kinderen van 0-7 jaar! Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich snel kunnen ontwikkelen in deze leeftijd. Je kunt je verbazen en verbluft staan over wat ze vandaag doen. Maar er zijn soms ook zorgen over de jonge kinderen. Soms heb je hulp en expertise nodig voor een goede ontwikkeling van het kind dat dan ook binnen handbereik.

 
40 jaar geleden werd de KLOS opgehevenSommige kleuterjuffen kijken met weemoed terug op het moment dat de KLOS - dé opleiding tot kleuterjuf - in 1984 werd opgeheven. De laatste klossers die nog aan de slag zijn, zwaaien binnen luttele tijd af. Met hun afscheid is de KLOS-tijd voorbij.
Cadeau: nieuw boek -> Onbegrepen gedrag bij jonge kinderenOp de dag van het congres verschijnt een nieuw boek onder de titel Onbegrepen gedrag bij jonge kinderen. Iedere deelnemer ontvangt een gloednieuw exemplaar over een publicatie met een zeer actueel onderwerp.
Cadeau : LawaaipapegaaiHet laatste boek van Wieteke van Dort was Lawaaipapegaai: liedjes en spelideeën voor het jonge kind. Lawaaipapegaai bestaat uit activiteiten en online liedjes in tien thema's. Wieteke trad in 2016 op tijdens een eerder JongeKind-congres. Haar betrokkenheid was en bleef groot.

Voor wie?

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor:

  • leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, 
  • pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en
  • PABO/ROC studenten en docenten
  • En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.