Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


8 NOV 2022 | Jaarbeurs Utrecht

3. De rijke leeromgeving

Suze Roelofs-Emonds, procesbegeleider en spreker, Tweemonds.

Thema: Organisatie
Werkvorm: Interactieve werksessie
Leerdoelen:
Na het volgen van deze werksessie weet je waar je de theoretische kaders rondom 'een rijke leeromgeving' kunt vinden en heb je er kennis van genomen. Met deze kennis kun je

  • deze theorie in je eigen praktijk en op je eigen niveau toepassen.
  • reflecteren op de huidige leeromgeving die jij hebt gecreëerd.

Hierbij krijg je heel veel inspiratie en ideeën om praktisch mee aan de slag te gaan.

Doelgroep: Primair onderwijs (onderbouw)
Leeftijdscategorie: Kleuters (4-6 jaar)

Een rijk milieu is essentieel als je betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Ruimte, de educatieve omgeving, is letterlijk een ruim begrip. Bij de invulling en inrichting is het van belang dat een aantal basiselementen in samenhang zijn. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aan te spreken. 
Er is volop inspiratie voor het creëren van een uitdagende leeromgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen volop uitgedaagd worden en de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen die zij aankunnen.