Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 |

9. 'De Geit en zijn vriendjes'

Drs. Peter Janssen, psycholoog en trainer, EFTweekend.
Drs. Violaine Janssen, pedagoog, Violaine Janssen, EFTweekend.

Werkvorm: Interactief overleg (rollenspel)

Leerdoelen:

  • Regie geven in een (hulpverlenings)gesprek aan kinderen.
  • Commitment checken en vragen.
  • De theoretische achtergrond van de logische niveaus van Bateson kunnen herkennen en toepassen om kinderen te helpen.
  • Kennismaken met wijze van werken met beelden en kinderen.
  • Het nut van plezier in je werkrelatie met een kind.
  • Kinderen aan te zetten tot bedenken van eigen oplossingen.

Doelgroep: Leerkrachten, professionals, hulpverleners, docenten ROC’s/ PABO’s, IB-ers, psychologen, pedagogen, ambulante jeugdwerkers. Professionals die met kinderen werken vanaf de leeftijd van 4 jaar en ouder, al dan niet samen met het systeem rondom het kind.

Leeftijdscategorie: Kleuters (4-6 jaar).

'De Geit en zijn vriendjes' is een methode waarbij kinderen zichzelf en de mensen in hun omgeving karakteriseren met plaatjes van bijvoorbeeld een leeuw, duif of olifant. Dieren worden gebruikt om emoties en de diepere laag bij kinderen te veranderen in iets dat verstaanbaar is voor ons fantasieloze volwassenen. Door op deze manier te werken valt de druk van ‘het gesprek’ weg en kunnen kinderen zich openstellen.
In deze workshop gaan we bezig met werkzame elementen uit deze methodiek. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen met de deelnemers en voorbeelden uit eigen praktijk, wordt o.a. aandacht gegeven aan cq. gewerkt met de logische niveaus van Bateson, commitment, niet sturende taal en hoe krijg je de ‘regie’ bij het kind.