Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 |

4.Uit de box denken; kwaliteitsbasis voor baby’s, ook buiten!

Dr. Dieuwke Hovinga, lector Natuur & Ontwikkeling Kind Hogeschool Leiden & Thomas More Hogeschool Rotterdam.
Janneke Hagenaar, jonge kind specialist, ontwikkelaar bij Bureau Hagenaar, bestuurslid Groen Cement. Dieuwke en Janneke werken samen in het ZonMw-onderzoek “Versterken van de kwaliteit Groene Kinderdagopvang door doelgericht gebruik van de natuur als pedagogische ruimte.”

Werkvorm: De spreeksters leiden het thema in en zorgen voor focus, achtergrondinformatie en verdieping, waarna de deelnemers worden uitgenodigd om hun expertise in te brengen in een pedagogisch gebruik van natuur voor baby’s en het belang daarvan. Deze kennis verbinden de spreeksters aan het begrip eenvoud en hoe dit ons helpt na te denken over de kwaliteit van het werk.

Leerdoelen: Vanuit deze deelsessie nemen de deelnemers mee naar huis: het belang van buiten voor baby’s, hoe je dit belang vorm geeft in de inrichting en het pedagogisch gebruik van de buitenruimte, en dit onderbouwd vanuit theorie en geïnspireerd door de praktijk.

Doelgroep: Voor pedagogisch medewerkers, pedagogisch beleidsmedewerkers, docenten ROC’s en HBO-pedagogiek.

Leeftijdscategorie: Baby's.

Eenvoud als kenmerk van het ware, zoals het spreekwoord zegt. Of wel: hoe kan eenvoud ons helpen in het nadenken over kwaliteit? Slow en eenvoudig, zo wordt het werken met baby’s niet snel ervaren. En dan ook nog buiten, wat moet je daarvoor niet allemaal aanschaffen, regelen en kunnen?

Slow, minimalistisch, eenvoud…, wat brengt deze trend in het werk met baby's buiten? En wat voegt het toe als we nadenken over de zorg die we baby's geven en hoe we hun ontwikkeling ondersteunen?

In deze deelsessie onderzoeken we het begrip eenvoud in relatie tot kwaliteitswerk met baby’s buiten. We hervinden onze veelzijdigheid en verfijnen onze waarneming als het gaat om de kwaliteit van ons pedagogisch handelen.