Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 |

20.Pedagogisch Leiderschap

Petra Janssen, pedagoog, RIJKT pedagogisch expertisecentrum Eindhoven.

Werkvorm: Het betreft een gecombineerde werkvorm waarbij er zowel een presentatie is aan de hand van powerpoint als interactie met de deelnemers aan de hand van het thema: pedagogisch leiderschap.

Leerdoelen: De deelsessie is er vooral op gericht deelnemers te inspireren en uit te nodigen de eigen leiderschapsstijl te onderzoeken. Is er een verschil tussen manager zijn van een kinderopvangorganisatie of leider zijn van een pedagogische organisatie?

Doelgroep: Leidinggevenden in de kinderopvang en het primair onderwijs.

Leeftijdscategorie: Alle jonge kinderen (0-6 jaar).

Wat betekent pedagogisch leiderschap in een wereld die geregeerd lijkt te worden door management, PDAC cycli en financiële maandrapportages? Pedagogisch leiderschap daagt je uit opnieuw naar je werk te kijken vanuit het pedagogisch perspectief. Het kenmerkt zich door een helder moreel, pedagogisch kompas en een duidelijke visie op ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Je waarden en (visie) keuzes zijn in je aanwezigheid en handelen zichtbaar.