Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 |

1.Muziek is goed voor het brein: hoe geef je daar invulling aan?

Félice van der Sande, auteur ‘Muziekkwartier’, docent Muziek op Schoot, docent Muziek, Voorzitter Stichting Muziek op Schoot, muzikant, dirigent en arrangeur.

Werkvorm: Presentatie, inclusief voorbeelden uit de praktijk.

Leerdoelen: De deelnemers hebben aan het einde van de presentatie de kennis hoe ze muziekactiviteiten in de kinderopvang vorm kunnen gaan geven, zodat het de ontwikkeling van de kinderen en hun brein stimuleert op een speelse en plezierige manier die past bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Doelgroep: Professionals in de kinderopvang: ROC-docenten, managers en pedagogisch medewerkers.

Leeftijdscategorie: Baby’s, dreumesen en peuters (0-4 jaar).

Door onderzoek is aan het licht gekomen dat muziek een zeer bijzondere rol speelt in de ontwikkeling van het jonge brein. Muziek brengt kinderen ook enorm veel plezier. Deze twee elementen komen samen in de aanpak in theorie en praktijk in deze presentatie. Door het jonge kind creatief uit te dagen met muzikaal spel staat het kind steviger in de eigen schoenen en kan het zich optimaal ontwikkelen op de eigen manier. Muzikale spelletjes zijn een ondersteuning in de sociale cohesie van de groep. In de presentatie wordt ingegaan op de rol van de pedagogisch medewerker als aangever, observator en ondersteuner van het zich ontwikkelende jonge kind van baby tot peuter.