Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 |

13. Doelgericht hoekenspel

Aafke Bouwman, adviseur jonge kind en taal, CPS onderwijsontwikkeling en advies.
Natascha Musters, Leerkracht, van Hasseltschool
Nicoline van der Poel, Leerkracht, van Hasseltschool

(Let op: deze sessie is alleen beschikbaar in de eerste deelsessieronde)

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)

Leerdoelen:

  • Deelnemers krijgen met behulp van theorie, filmfragmenten en voorbeelden, inzicht in het gebruik van reken- en taaldoelen in spel.
  • Deelnemers hebben mogelijkheden aangereikt gekregen doelen breed in het onderwijs in te zetten.
  • Deelnemers maken een vertaalslag naar de eigen praktijk door met een eigen thema op hoofdlijnen aan de slag te gaan.

Doelgroep: Leerkrachten

Leeftijdscategorie: Kleuters (4-6 jaar)

Taal- en rekendoelen wordt vaak aangeboden als een 'lesje'  in kleine kringen, waardoor  het geïsoleerde en losstaande elementen worden. Door deze doelen integraal in te zetten, dus ook in hoekenspel krijgt opbrengstbewust handelen met jonge kinderen een brede betekenis voor professionals.

Hoeken zijn een bron van rollenspelmogelijkheden, waar kleuters taal in interactie versterken en reken- en wiskundige verschijnselen ontdekken. Rollenspel in hoeken biedt leraren ook allerlei mogelijkheden bewust doelen in te zetten om het spel te verdiepen en verrijken en daarmee de ontwikkeling te stimuleren.  

Uit de praktijk blijkt dat doelbewuste spelbegeleiding van het rollenspel, krachtige interventies op taal en rekenen biedt, waardoor kleuters betekenisvolle ervaringen kunnen opdoen. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk hoe een leerkracht stap voor stap doelen uit de themaplanning kan koppelen aan themahoeken en specifieke reken- en taalhoeken. De workshopleiders bespreken interventies om met de doelen ‘in het achterhoofd’ spel in de hoeken te verrijken en verdiepen. Deelnemers ontvangen het stappenplan, een artikel (doorgaande lijn rekenen groep 2-3) en een uitgewerkt voorbeeld ter inspiratie. Deelnemers gaan aan de hand van een filmfragment met een opdracht aan de slag, waarmee ze in de praktijk verder kunnen.